Maaeluministeerium
PRESSITEADE
21.03.2022

 

Maaeluminister Urmas Kruuse saatis kooskõlastusringile määruste muutmise eelnõu, millega võimaldatakse kalandusettevõtjatele üleminekut rohelisematele energiaalikatele.

Kooskõlastusringile saadetud määruste muudatuste eelnõu panustab ettevõtjate kulutuste vähenemisele tootmisprotsessis, mis aitab tagada kalandus- ja vesiviljelussektori elujõudu ja konkurentsivõimet.

„Muudatustega täiendatakse loetelu abikõlblikest kuludest, millega toetatakse Eesti kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisega tegelevate ettevõtete struktuurset üleminekut energia- ja keskkonnasäästlikumatele transpordivahenditele. Nõnda saab sektor lisaks töötlemisele muuta tarneahelas keskkonnasäästlikumaks ka logistika, millega tooted tarbijateni jõuavad. Vesiviljelusettevõtjatele muutub lihtsamaks taastuva energiaallika – päikeseenergia – tootmiseks kasutatava seadme toetuse taotlemine,“ sõnas Kruuse.

Muutmisele lähevad järgmised „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” meetme määrused: maaeluministri 2017. a 15. mai määrus nr 41 ,,Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“, maaeluministri 2018. a 31. mai määrus nr 35 „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus“, maaeluministri 2022. a 18. jaanuari a määrus nr 4 „2022. aastal toetatavate „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020“ meetmete ja tegevuste liigid“.

Meetme ,,Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus“ rakendamiseks on Euroopa Liidu eelarvest eraldatud 2022. aastaks 4 896 855 eurot, millele lisandub Eesti riigi kaasrahastus 1 632 285 eurot. Kokku on meetme tegevust elluviimiseks planeeritud 6 529 140 eurot.

Meetme „Vesiviljelusettevõtte negatiivse keskkonnamõju vähendamise toetus“ rakendamiseks on Euroopa Liidu eelarvest eraldatud 2022. aastaks 455 000 eurot, millele lisandub Eesti riigi kaasrahastus 195 000 eurot. Kokku on meetme tegevust elluviimiseks planeeritud 650 000 eurot.

Toetust antakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014‒2020 vahenditest. Sellest 75 protsenti makstakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi eelarvest ning 25 protsenti Eesti Vabariigi eelarvest.

Määruste muutmise eelnõu

Recommended Posts