Maaeluministeerium
PRESSITEADE
20.03.2023

 

Kalanduse kestlik tulevik nõuab uuenduste lubamist

Brüsselis toimub täna põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu, kus arutatakse kalanduse tuleviku suundade üle.

Maaeluminister Urmas Kruuse nõustub kalalaevastiku uuendamise vajadusega, mille pärast tuleb eemaldada sellele seatud kunstlikud takistused ning leida kalapüügiks majanduslikult toimivad lahendused. „Alustama peaks sellest, et vaatame üle kehtiva Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika,“ sõnab minister. „Kaotada tuleks kalalaeva püügivõimsusele seatud piirangud nendes laevastiku segmentides, kus selleks puudub vajadus. Nagu Eestis, kus väljapüük on reguleeritud individuaalsete kvootidega või kasutatakse seisevpüüniseid ning piirangud takistavad vajalikke uuendusi.“

Minister leiab, et olukorras, kus looduslikke kalavarusid kasutakse juba maksimaalselt ära, saab nõudlust kalatoodete järgi leevendada vesiviljeluse arendamisega. „Läänemeres on vesiviljeluse arengu peamiseks takistuseks osutunud suur toitainete sisaldus meres. Seetõttu on vajalikud suunised keskkonnamõjude kohta, mis võimaldaks merekalakasvatuse arengut majanduslikult mõistlikul viisil,“ räägib maaeluminister Kruuse.

Maaeluminister rõhutab, et eelnenu kõrval ei tohi unustada ka kalapüügi enda jätkusuutliku korraldamise tähtsust ja vajadust jätkata väljapüüki vastavalt teadussoovitusele. „Sektori stabiilsuse tagamiseks tuleb lähtuda mitmeaastastest kavadest ja neis toodud, võttes samas arvesse regionaalseid ühispositsioone,“ selgitab minister Kruuse.

Maaeluministeeriumit esindavad Brüsselis toimuval Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istungil Maaeluminister Urmas Kruuse, teda saadavad asekantslerid Madis Pärtel ja Siim Tiidemann ning välissuhete ja eurokoordinatsiooni osakonna juhataja Peeter Seestrand.

Recommended Posts