Maaeluministeerium
PRESSITEADE
07.04.2022

7. aprillil toimunud Euroopa põllumajandusministrite kohtumise keskmes oli turuolukord ja toidu varustuskindlus seoses sõjaga Ukrainas ning maakasutuspoliitikate roll kliimaeesmärkide saavutamisel.

„Venemaa sissetungi tõttu on Ukraina toidutootmine ja toidutarneahel saanud oluliselt kahjustada. Seega on hädavajalik saata toiduabi ukrainlastele ning anda finants- ja materiaalset abi Ukraina põllumajandustootjatele,“ lausus maaeluminister Urmas Kruuse. „Me peame aitama Ukrainat nii palju kui võimalik. Et see aga oleks võimalikult tulemuslikult teostatav ja et leevendada mõjusid toidu varustuskindlusele, on samuti oluline toetada kriisi tõttu löögi alla sattunud Eesti põllumeest erinevate meetmetega.“

Seetõttu tuleb maaeluministri sõnul lisaks ELi põllumeestele suunatud erakorralisele toetusele kaaluda ka paindlikku lähenemist erinevate toidu tootmist piiravate rohenõuete osas, mis võivad mõjutada toidujulgeolekut. „Kestlike toidusüsteemide ja toidujulgeoleku tagamisel on vaja paindlikkust ning arvestamist liikmesriikide eripäradega. Just meie eripäradest tulenevalt on praeguses kriisis murekohad ja tõhusad meetmed erinevad. Näiteks meie arvates tuleks lühiajaliselt anda paindlikkus püsirohumaade kasutamiseks, et suurendada toidu tootmist,“ ütles Urmas Kruuse.

Samuti märkis minister, et Eesti toetab maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) sektoris süsiniku sidumise ambitsiooni suurendamist, kuid samas tuleb rõhutada, et liikmesriikidele seatud eesmärgid peavad olema realistlikud. „Eesti ei ole nõus meile pakutud eesmärgiga, mis on kolm korda suurem kui sektori sidumine 2019. aastal. Selle saavutamisega kaasneksid tõsised sotsiaalmajanduslikud tagajärjed. Oluline on arvestada liikmesriikide ajaloolist maakasutust ja eripärasid ning tuleb tagada toidutootmiseks kasutatava põllumajandusmaa säilimine, mis on oluline toiduga kindlustatuse tagamisel,“ tõdes Urmas Kruuse.

EL põllumajandusministrite kohtumisel osalenud Ukraina põllumajandusminister Mykola Solsky tõi oma sõnavõtus välja, et tunneb ELi riikide toetust nii sõnades kui tegudes ja tänas ELi riike senise humanitaar- ja finantsabi eest. Ukraina minister kutsus ELi liikmesriike üles majanduslike suhete lõpetamisele Venemaaga, seal hulgas põllumajanduse valdkonnas. Ukraina põllumehed on alustamas kevadkülviga ja vajavad selleks abi erinevate sisendite ning tehnika näol. Sõjategevuse tõttu võib sel aastal tavapärase aastaga võrreldes saak Ukrainas 30-50% võrra väiksemaks jääda.

Lisaks tõi Ukraina põllumajandusminister välja tarneahelate toimimise häired – seoses meresadamate blokeerimisega tuleb toodete eksportimiseks kasutada alternatiivseid transpordikanaleid, mille tagamiseks oodatakse ELi riikidelt kaubanduse paindlikku toimimist.

Recommended Posts