Maaeluministeerium
PRESSITEADE
25.04.2023

 

Euroopa Liidu ministrid arutavad võimalusi põllumajanduses ja metsanduses süsiniku sidumiseks

Täna toimub Luxembourgis Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogu istung (AGRIFISH), kus ühe teemana on arutelu all süsiniku eemaldamise sertifitseerimisraamistiku loomise algatus. 

„Tervitame Euroopa komisjoni algatust raamistiku loomiseks. Soovime, et loodav sertifitseerimisraamistik annaks põllumeestele laiema võimaluse panustada kliimaeesmärkide saavutamisse ja võimaldaks selleks vajalikke tegevusi rahastada ,“ rääkis regionaalminister Madis Kallas. 

Ministri sõnul ei tohi süsiniku sidumise meetmed omada halba mõju muudele valdkondadele, näiteks toiduga kindlustatusele, maakasutusele, elurikkusele või ökosüsteemide toimimisele. „Süsiniku sidumise sertifitseerimine peab olema läbipaistev ja põhinema kinnitatud teaduslikel meetoditel. Paranema peab ka riikliku kasvuhoonegaaside arvestuse täpsus, et põllumeeste panus heite vähendamisel ja süsiniku sidumisel saaks seal arvesse võetud,“ rääkis Kallas.

Lisaks antakse istungil ülevaade Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava hetkeolukorrast ja vahetatakse arvamusi biomajanduse võimaluste kohta maapiirkondades.

Recommended Posts