Maaeluministeerium
PRESSITEADE
17.04.2021

Põllumajanduse, toiduainetööstuse ja maapiirkonna majandustegevust mitmekesistavad ettevõtjad saavad tänasest jälle esitada laenutaotlusi Eesti maaelu arengukavast 2014–2020 rakenduvatele rahastamisvahenditele, mis olid laenuraha ammendumise tõttu ajutiselt peatatud. Laenutaotlusi võtab vastu Maaelu Edendamise Sihtasustus (MES).

Eesti Maaelu Arengukava (MAK) 2014–2020 muudatusega suunati üleminekuperioodiks MAKi rahastamisvahendisse täiendavad 15 miljonit eurot COVID-19 kriisi järgse taastumise toetuseks. Koos juurdemaksega on rahastamisvahendi kogumaht 54,4 miljonit eurot.

„Senine, ligi 40 miljoni eurone eelarve maht ammendus eelmisel aastal ning kuigi väljaantud raha laekub tasapisi fondi tagasi on äärmiselt oluline, et saime võimaluse suunata täiendavaid vahendeid maapiirkonnas ettevõtluse edendamiseks,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse. „Mitmed ettevõtjad on valmis rohkem panustama digi- ja rohepöördesse ning vajavad selleks tuge täiendavate finantseerimisvõimaluste kaudu,“ lisas minister.

Maaelu Edendamise SA juhatuse liikme Madis Reinupi sõnul on oluline, et investeerimislaenud oleksid ettevõtjatele kättesaadavad pidevalt. „Nii saavad nad oma tegevust pikemalt ette planeerida, teha  investeeringuid just ettevõtjale sobivas arengufaasis ning kaaslaenamise kaudu pankadest lisaraha kaasata.,“ sõnas Reinup. Lisandunud MAK vahendite ning ka juba tagasilaekuvate summade toel saab laenutooteid pakkuda mitme järgmise aasta jooksul, ilma et oleks ohtu laenuvahendite ammendumiseks.

Rahastamisvahendist jätkatakse mikro- ja väikeettevõtete kasvulaenu ning pikaajalise investeerimislaenu pakkumist. Lisainfo ja taotlusvormid laenutoodete kohta leiab sihtasutuse veebilehelt https://www.mes.ee/laen-maki-rahastamisvahendist.

Rahastamisvahendist finantseeritakse kavandatavaid investeeringuid, mis on jätkusuutlikud, kuid ei leia turult piisavalt rahastamisallikaid. Rahastamisvahend on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate ja põllumajandussektori konkurentsivõime suurendamiseks, keskkonnahoiu ning ressursitõhususe ja kestva ning kvaliteetse tööhõive edendamise toetamiseks.

Recommended Posts