Maaeluministeerium
PRESSITEADE
14.06.2023

 

Eesti maaelu toetusteks maksti mullu 128 miljonit eurot

Eesti maaelu arengukava 2014–2022 (MAK) vahenditest maksti 2022. aastal välja 128 miljonit eurot. Eelarves olevaid vaba raha saab kasutada  2025. aasta lõpuni.

Täna peeti Maaeluministeeriumis Eesti maaelu arengukava 20142022 ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava ühise seirekomisjoni istung. Komisjon kiitis istungil heaks 2022. aasta seirearuande, mille kohaselt määrati aastatel 20142022 MAKi ligi 1,3 miljardi euro suurusest eelarvest toetust 1,2 miljardi euro eest ning sellest on välja makstud miljard ehk 82%.

„Tutvustasime seirekomisjonile MAK muudatusettepanekuid, mis võimaldavad ka enam kui 750 töötajaga toiduainetööstustel taotleda toetust energia varustuskindluse tagamiseks tehtavateks investeeringuteks. Lisaks kavandame täiendavaid vahendeid suunata nõuandetoetuse rahastamiseks, mis võimaldaks tagada nõuandeteenuse kättesaadavuse käesoleva aasta lõpuni. Uuel aastal jätkub nõuandeteenus Maaelu Teadmuskeskuses uue perioodi vahenditest,“ sõnas Maaeluministeeriumi kantsler Marko Gorban.

„Põllumajanduse ja maaelu arendamiseks hakkasime sellest aastast lisaks maaelu arengukava toetustele andma ka ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava toetusi; praegu on veel käimas pindalatoetuste taotlusvoor. Kuni 2025. aastani kasutame paralleelselt kahe programmiperioodi eelarvet,“ rääkis Gorban.

Seirekomisjoniga arutati, millised peaksid olema uute, põllumajanduspoliitika strateegiakavast makstavate toetuste puhul projektide valikukriteeriumid. Istungil tutvustati komisjonile põllumajandusega seotud taristu investeeringute, innovatsioonikoostöö arendamise, kvaliteedikavade rakendamise, tunnustatud tootjaorganisatsioonide arendamise, metsa kliimamuutustega kohanemise investeeringute ning maapiirkonna ettevõtete konkurentsivõime tõstmise investeeringute toetustingimusi. Nende toetuste taotlusvoorud on plaanis pidada aasta teises pooles või 2024. aasta esimesel poolaastal.

Eesti maaelu arengukava ja ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava ühine 30-liikmeline seirekomisjon koondab majandus- ja sotsiaalpartnereid. Seirekomisjoni ülesanne on analüüsida ja teha ettepanekuid Eesti maaelu arengukava ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava rakendamise kohta.

 

Recommended Posts