Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
27.08.2021

 

Igal aastal uuritakse loomset toitu ja põllumajandusloomi saasteainete esinemise suhtes. Eelmisel aastal oli kõrvalekaldeid üksikutes proovides.

Loomsest toidust ja põllumajandusloomadelt uuritavate saasteainete seire raames uuritakse nii anaboolse toimega kui keelatud, loata aineid, samuti veterinaarravimite jääke, keskkonna saasteained (nt kloororgaanilisi ühendeid, fosfororgaanilisi ühendeid, raskemetalle, mükotoksiine jne). „Saasteainete seire raames võeti proove lihast, piimast, meest, munadest, kalast, neerudest, maksast, karvadest, uriinist, seerumist. Osa proove võeti ka elusloomadelt farmis,“ selgitas Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Merle Laurimaa.

Laurimaa sõnul saab seire tulemuste põhjal öelda, et Eestis toodetud liha ja ka muu loomne toit on nõuetekohane. „Viimase kolme aasta tulemuste põhjal võib öelda, et nõuetele mittevastavusi on tuvastatud aastas paaril korral. Eelmisel aastal uuriti kokku 1715 proovi, millest vaid 0,12% ei vastanud nõuetele.“

Saasteainete uuringu tulemusel tuvastati kaks nõuetele mittevastavat proovi, milles jäägi kogus ületas lubatud piirnormi. „Ühel juhul võeti proov piimafarmist, kus tuvastati piimas antibiootikumide jääke, mis võivad sattuda piima loomade ravimise tulemusel. Teisel juhul tuvastati ühest veiselihaskoe proovist ka inimestel valu ja põletiku leevendamiseks kasutatavat ravimi jääki, mis võis sattuda lihasse ristsaastumise kaudu inimese kätelt. Keskkonnast tulenevate saasteainete rikkumisi ei tuvastatud. Seega saab öelda, et puhas keskkond aitab kaasa ohutu toidu tootmisele,“ lisas Laurimaa.

Loomsest toidust ja põllumajandusloomadelt uuritavate saasteainete seiret viiakse läbi igal aastal ja selle käigus uuritakse keelatud ainete sisaldust, veterinaarravimite jääke, taimekaitsevahendite jääke, raskemetallide ja mükotoksiinide sisaldust jne.

Seire aruandega saab tutvuda siin.

Recommended Posts