Valminud on zoonooside seire 2022. aasta aruanne

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
28.09.2023

 

Valminud on zoonooside seire 2022. aasta aruanne

2022. aasta zoonooside seire tulemused näitavad, et peamiselt tuvastati Salmonella bakterit kanaliha ja kanalihatoodetest. Inimestel diagnoositud sagedasemad zoonoosid olid salmonelloos ja kampülbakterenteriit.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Brita Smitti sõnul võeti eelmisel aastal hulgaliselt proove nii toidust kui ka loomadelt. ,,2022. a jooksul võeti proove haigustekitajate määramiseks nii kodulindudelt, põllumajandusloomadelt ning toidust ja söödast. Tulemused näitasid, et toidust võetud mittenõuetekohaste Salmonella proovide osakaal on veidikene tõusnud, kampülobakterit tuvastati vaid 2 proovis, Listeria monocytogenes’i positiivsete proovide osakaal võrreldes aastaga 2021 on langenud’’.

Smitt rõhutab, et kõikide mittenõuetekohaste proovidega tegeletakse. „Juhul, kui tuvastatakse toode, mis ei ole ohutu, siis sellesse suhtutakse tõsiselt, tootele tehakse tagasikutsumine ja kõrvaldatakse müügilt. Siiski on oluline meeles pidada, et haigestumise vältimiseks on väga tähtis toidu valmistamine nõuetekohaselt – kuumutamist vajavad tooted on vaja korralikult kuumutada ja läbi küpsetada, juurvilju ning puuvilju hoolikalt pesta. Siinkohal on oluline isiklik hügieen, korralik kätepesu ning hoida töövahendid, nõud ja pinnad puhtana.“

Põllumajandusloomadelt ja -lindudelt võetud positiivsete proovide osakaal on vähenenud. Kui 2021. aastal tuvastati salmonelloosi tekitaja 2,7% uuritud karjades, siis 2022. aastaks oli see langenud 2% peale. See näitab, et meie loomapidajad on teadlikud bioturvalisuse olulisusest ja rakendavad neid järjepidevalt vähendamaks zoonooside levikut.

Zoonooside seires on antud ülevaade ka mikroobide antibiootikumiresistentsusest. Seire tulemused näitavad võrreldes 2020. aastaga tõusutrendi. „Analüüsides antimikroobiresistentsuse analüüside tulemusi näeme, et kuigi antibiootikumide kasutamine loomade raviks on vähenenud, on mikroobide antibiootikumiresistentsuse probleem säilinud. Tegemist on ülemaailmse probleemiga, millele otsitakse lahendust paljudes riikides ning Põllumajandus- ja Toiduamet teeb koostööd valdkonna ekspertidega, teadlastega ja loomapidajatega,“ selgitas Smitt.

Jätkuvalt moodustavad salmonelloos ja kampülobakterenteriit kõige suurema osakaalu inimeste seas, seejuures rühmaviisiliste haigestumiste arv võrreldes 2021. aastaga on langenud.

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna peaspetsialist Juta Varjase kinnitusel järeldub sama ka Terviseameti statistikast: kõige sagedamini registreeritakse salmonelloosi ja kampülobakterenteriiti. „Haigestumine on jõudnud pandeemiaeelsele tasemele, rühmaviisiliste haigestumiste arv on langenud,“ selgitas ta ja lisas, et haigestumise vältimiseks on oluline kinni pidada toidukäitlemise nõuetest, isiku- ja toiduhügieeni reeglitest.

Põllumajandus- ja Toiduamet jätkab iga-aastase proovide võtuga nii loomadelt, söödast kui ka toidust. Eesmärk on ennetada haiguste levikut, kaitsta inimesi ja loomi zoonootiliste haiguste eest.

Hea teada:

Zoonoos on otseselt või kaudselt loomade ja inimeste vahel edasikanduv haigus. Inimene võib nakatuda nii haige loomaga kokkupuutumise teel kui ka nakatunud loomseid saadusi toiduna tarbides. Seetõttu on inimeste tervise kaitse zoonooside esinemise korral esmatähtis. Toidu kaudu levivad zoonoosid võivad põhjustada probleeme inimestele ning tekitada majanduslikku kahju toiduainete tööstusele. Zoonoosid võivad olla kõrgendatud ohuks ka metsloomade ja lemmikloomade populatsioonides, nagu näiteks marutaud.

Aruande leiab siit.

Valminud on saaste- ja lisaainete 2022. aasta aruanded

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
09.08.2023

 

Valminud on saaste- ja lisaainete 2022. aasta aruanded

Mittevastavusi tuvastati peamiselt suitsutatud lihatoodetes, kus esines polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ületusi. Lisaainete puhul oli enim rikkumisi seotud märgistusega.

Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialisti Kaisa Orgusaare sõnul teostab amet saaste- ja lisaainete seireid igal aastal. „Eelmisel aastal analüüsiti saasteainete seire raames 362 proovi ning lisaainete seire käigus 72 proovi. Mõlema seire raames tuvastati ka nõuetele mittevastavusi,“ kirjeldas Orgusaar.

Saasteainete kontrolliprogrammi puhul tuvastati enim nõuetele mittevastavusi tootmisprotsessi käigus tekkivate saasteainete, polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) ja akrüülamiidi, seast. „Probleemseks tootekategooriaks osutusid taas traditsiooniliselt suitsutatud lihatooted, kus 36-st proovist tuvastati rikkumisi lausa 14 proovis. Kõikide piirnormiületuste puhul peatati tootmine ja müük vastavas suitsuahjus suitsutatud toodetele, kuniks kordusproov oli nõuetekohane,“ selgitas Orgusaar.„Samas on hea tõdeda, et raskemetallide, dioksiinide, mükotoksiinide ja nitraatide sisalduses mittevastavusi ei tuvastatud.“

Lisaainete kontrolliprogrammi käigus tuvastati kahel juhul tuunikalas liiga suures koguses askorbiinhapet ja askorbaate ning ühel juhul tuvastati lubamatu bensoehappe ja bensoaatide kasutamine granaatõunamahlas. Lisaks uuriti lisaainete ning lõhna- ja maitseeainete kasutamist ka toidukäitlejate juures plaaniliste kontrollide raames.

„Rikkumisi tuvastati vastavalt 13 ja kahel korral. Rikkumised olid seotud värvaine erütrosiin kasutamisega toidulisandites, kus selle kasutamine ei olnud lubatud, samuti lisaainete märgistuse ja säilivusega. Lõhna- ja maitseainete puhul tuvastati puudusi märgistuses. Ettevõtteid kohustati toodang turult tagasi kutsuma,“ täpsustas Orgusaar.

Põllumajandus- ja Toiduamet teostab saasteainete ja lisaainete seiret igal aastal. Eesmärgiks on kontrollida saaste- ja lisaainete esinemist toidus. Saasteainete puhul on fookuses keskkonna, põllumajanduslikud ja tööstuslikud saasteained. Lisaainete puhul analüüsitakse looduslikke, loodusidentseid ja sünteesi teel saadud lisaaineid. Saasteained mõjutavad toidu kvaliteeti ja võivad avaldada inimese tervisele kahjulikku mõju. Lisaainete suuremates kogustes tarbimine võib tekitada allergiaid ning nõrgendada immuunsüsteemi.

Saasteainete aruanne on leitav siit ja lisaainete aruanne siit.

Põllumajandus- ja Toiduamet: sigade Aafrika katku ja lindude gripi levikuoht on kasvanud

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
04.07.2023

 

Põllumajandus- ja Toiduamet: sigade Aafrika katku ja lindude gripi levikuoht on kasvanud

Viimastel nädalatel on sigade Aafrika katku (SAK) taudipuhangutest sigalates teatanud naaberriik Läti, aga ka kaugemad riigid, nagu Leedu, Poola, Horvaatia, Bosnia ja Hertsegoviina ning Kreeka. Samuti on leitud meie lähiriikides ja viimasel nädalal ka Eestis väga palju lindude grippi nakatunud mets- ja veelinde. SAKi ja lindude gripi levikuoht loomapidamise ettevõttesse on suur ka Eestis.

Lätis, Leedus, Poolas ja Saksamaal teavitatakse pidevalt nii SAKi kui ka kõrge patogeensusega lindude gripi (KPLG) positiivsetest leidudest metsloomadel – vastavalt metssigadel ning mets- ja veelindudel. Lisaks on KPLG juhtumitest metslindudel teavitanud ka Soome ja Rootsi.

„Eestis on sellel aastal tuvastatud SAKile viiruspositiivseid metssigu Ida- ja Lääne-Virumaal ning Põlvamaal. See näitab, et SAK-i viirus ringleb endiselt meie metssigade hulgas ning on seeläbi ohuks meie seakasvatuse ettevõtetele,“ kommenteerib Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialist Anne-Ly Veetamm.

Käesoleva aasta varakevadel oli Eestis lindude gripi puhang üle 100 linnuga majapidamises Raplamaal. Alates maikuust on tuvastatud lindude gripp naerukajakatel ja kormoranidel Tallinnas ja selle lähiümbruses ning tiirul Pärnumaal. „Viiruse esinemine ja levik nii rändlindude kui ka kohaliku linnupopulatsiooni hulgas kujutab endiselt ohtu kodulindudele,“ jätkab Veetamm.

Vastutus oma sigade tervise eest lasub endiselt seakasvatajatel, sest haiguse farmi sattumise riski saab vähendada asjakohaste bioturvameetmete rakendamisega. Bioturvalisuse meetmete hoolas järgimine on ülioluline, et kaitsta seakasvatuse ettevõtteid SAK-i viirusega nakatumise eest. Seetõttu on hea kriitilise pilguga üle vaadata oma farmis rakendatavad bioturvalisuse meetmed, vajadusel neid parendada ning kindlasti tuletada oma farmi töötajatele meelde kõik vajalikud bioturvalisuse nõuded ning nende järgimine.

Samasugune vastutus on ka linnupidajatel. Nakkusohu vähendamiseks tuleb tagada, et kodulindudel poleks kokkupuuteid looduses vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga. Selleks tuleb linde joota ja sööta siseruumides või varikatuse all ning vajadusel kasutada võrku, katust vms eraldusvõimalusi. Endiselt kehtib keeld tuua looduses vabalt elavaid linde kohtadesse, kus samal ajal peetakse kodulinde või teisi tehistingimustes peetavaid linde.

„SAK võimaliku leviku kõrghooaeg kestab vähemalt septembri lõpuni,“ sõnab Veetamm. „KPLG viiruse püsimine metslindudel suvekuudel näitab, et viiruse levimise oht metslindudele ja imetajatele ning viiruse sissetoomine kodulinnukasvatuse ettevõtetesse on pidev.“

Mida teha kui leiad surnud linnu või metssea:

  1. Teavita hukkununa leitud veelindudest (haned, luiged), röövlindudest või hulganisti surnud metslindudest veebirakenduse linnugripp.ee/teatakaudu, kuhu saab jätta asukoha koordinaadid ja ka pildi, mis lihtsustab lindude leidmist.
  2. Kindlasti ei tohi ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.
  3. Teavita surnuna leitud metsseast veebirakenduse seakatk.ee/teata kaudu.
  4. Teateid saab jätta ka helistades infotelefonil +372 605 4767.
  5. Teavita kodulinnu või kodusea surmast veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Lindude gripp ja sigade Aafrika katk kuuluvad eriti ohtlike loomataudide hulka ning põhjustavad lindude ja loomade massilist haigestumist ja suremust. Haiguse puhkemisel haiged ja haiguskahtlased linnud ja loomad hukatakse ja hävitatakse. Seetõttu on oluline, et kõik linnu- ja loomapidajad järgivad bioturvalisuse meetmeid.

 

Põllumajandus- ja Toiduamet hoiatab tarbijaid toidulisandi Zovacor Forte N75 eest

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
29.06.2023

 

Põllumajandus- ja Toiduamet hoiatab tarbijaid toidulisandi Zovacor Forte N75 eest

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) hoiatab tarbijaid valeinformatsiooni levitava veebipoe zovacor.ee eest, kus esitatakse valeväiteid toidulisandi Zovacor Forte N75 toime kohta.

Juhime tähelepanu zovacor.ee veebilehele, kus punase riisi ekstrakti puhul on kasutatud mittelubatud terviseväiteid kolesterooli ja vererõhu languse ning südame ja veresoonkonna haiguste riski languse kohta. Lisaks väidetakse, et oliivilehtede oleuropeiin parandab veresoonte elastsust ja aitab hoida vererõhku kontrolli all ning stabiliseerib naaste ja takistab uute kasvu.

PTA toiduosakonna peaspetsialisti Brigitte Salmuse  sõnul saab toidu kohta esitada tervisealaseid väiteid, mis viitavad toidu ja tervise vahelisele seosele juhul, kui need on lubatud. „Terviseväiteid saab esitada ainult selle toitaine või aine kohta, mille kohta väide on lubatud, mitte toote kohta, mis seda toitainet (või ainet) sisaldab,“ kommenteerib Salmus.

Veebipoes on esitatud toidulisandile Zovacor Forte N75 järgmine keelatud väide: punasest fermenteeritud riisist saadud monakoliin K aitab hoida normaalset vere kolesteroolitaset. Olgugi et nimetatud väidet oli lubatud kasutada monakoliin K päevase annuse ehk 10 mg kohta, peab alates 21. juunist 2022 Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2022/860 kohaselt punasest fermenteeritud riisist saadud monakoliinide sisaldus olema vähem kui 3 mg päevas. Seega on monakoliin K kasutamine toidulisandina 10 mg suuruse annusena keelatud, niisamuti ei ole lubatud vastava väite kasutamine.

„Otsus põhineb Euroopa Toiduohutusameti riskihinnangul, mille kohaselt võib monakoliinide tarbimine 10 mg päevas olla kahjulik inimese tervisele, eelkõige lihas- ja sidekoele ning maksale, üksikjuhtudel võib kõrvaltoimeid esineda isegi 3 mg korral,“ selgitab Salmus. „Kapslid sisaldavad ka punase sibula (Allium Cepa) ekstrakti, mille kohta on ootel olevate väidete loetelus lubatud väited verelipiidide normaalse taseme hoidmise (ID 1986) ning mikroveresoonte hea vereringe tagamise kohta (ID 2206).“

Toidulisandile esitatakse keelatud meditsiinilisi väiteid, nagu näiteks kolesterooli ning vererõhu 10%-line langus vähendab südame ja veresoonkonna haiguste riske 45% võrra.

Toidulisanditele (sh toidule) ei ole lubatud omistada inimeste haigusi vältida aitavaid, ravivaid või leevendavaid omadusi.

Toidulisandile esitatud väiteid on võimalik kontrollida väidete registrist, juhendi väidete esitamise kohta leiad PTA kodulehel.

 

Põllumajandus- ja Toiduamet: 2022. aasta saasteainete seire käigus nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
29.06.2023

 

Põllumajandus- ja Toiduamet: 2022. aasta saasteainete seire käigus nõuetele mittevastavusi ei tuvastatud

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) veab igal aastal riiklikku saasteainete seireprogrammi, et veenduda loomset päritolu toidu ohutuses nii siseriiklike kui ka Euroopa Liidu õigusaktide järgi. Nõuetele mittevastavaid tulemusi eelmisel aastal ei tuvastatud.

Eesti inimeste toidulaua ohutuse tagamiseks võtab PTA igal aastal erinevatest toiduliikidest proove, uurides nii saasteainete, veterinaarravimite, keelatud ainete ja taimekaitsevahendite jääkide esinemist, haigusetekitajate leidumist, raskemetallide sisaldust kui muid toiduohutuse näitajaid.

PTA toiduosakonna peaspetsialist Merle Laurimaa sõnul võttis PTA 2022. aastal saasteainete seire käigus Eestis kasvatatavatest elusloomadest ja Eestis toodetud loomsest toidust 1690 plaanilist proovi.

„Proove võeti veistelt, sigadelt, lammastelt, broileritelt, ulukitelt, küülikult, hobuselt, piimast, meest, munadest ja kaladest. Osa proove võeti ka elusloomadelt farmis,“ loetles Laurimaa ja lisas, et uuriti keelatud ravimite, sh steroidide sisaldust, veterinaarravimite jääke, taimekaitsevahendite jääke, raskemetallide ja mükotoksiinide sisaldust.

„Nõuetele mittevastavaid tulemusi eelmisel aastal ei tuvastatud,“ ütles Laurimaa.

2021. aastal võeti saasteainete seire käigus 1669 plaanilist proovi, mille käigus ühest kanamunaproovist leiti toltrasuriilsulfooni. Farmakoloogilist toimeainet toltrasuriili, mille markerjääk on toltrasuriilsulfoon, kasutatakse lindude koktsidioosi raviks kuid, seda ei tohi kasutada lindude puhul, kellelt saadakse inimtoiduks ettenähtud mune. Kohe peale nõuetele mittevastava tulemuse teadasaamist algatati müüdud kanamunade tagasikutsumine.

Täiendavad andmed ja selgitused leiate aruandest, mis asub ameti kodulehel: Saasteainete seire toidus.

Põllumajandus- ja Toiduamet: kodus toitu müügiks valmistades ära unusta toiduohutust

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
26.06.2023

 

Põllumajandus- ja Toiduamet: kodus toitu müügiks valmistades ära unusta toiduohutust

Nii kodus toidu valmistamine müügi eesmärgil kui ka kodus toitlustamine on tegevused, kus toiduohutust ei tohi unustada. Kui tegutsed regulaarselt, tuleb sellest teavitada Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) piirkondlikku esindust. Teavitus on soovitatav esitada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.

Toiduosakonna juhataja Svetlana Jankovenko sõnul on kodus toidu valmistaja füüsiline või juriidiline isik, kes tegeleb müügi eesmärgil regulaarse toidu valmistamisega kohas, mida põhiliselt kasutatakse elamiseks (nt eramaja köök ja selle juurde kuuluv kelder, abiköök, suve- ja väliköök). Jankovenko juhib tähelepanu, et teisele inimesele kodust müüdav toit on reguleeritud toiduseadusandlusega.

„Toidukäitlejad peavad järgima toiduohutuse nõudeid, et tarbijale oleks tagatud ohutu ja kvaliteetne toit,“ kommenteerib Jankovenko. „Toidu ohutus peab olema tagatud selleks, et sellega ei kaasneks riski inimese tervisele. Nõuded ongi kehtestatud tervistkahjustava riknemise vältimiseks,“ jätkab ta.

Sealjuures on kohustuslik kontrollida toidu ja selle käitlemise nõuetekohasust ning rakendada abinõusid selle tagamiseks. „Üks abinõu on enesekontrolliplaani koostamine, mis on toidu käitlejatele kohustuslik,“ märgib ta, lisades, et enesekontrollis sisalduvate meetmete ja juhiste sisu detailsus sõltub alati tegevuse ulatusest ja iseloomust. „Mõnel juhul võib sisu olla väga lihtne, näiteks praktilised tööjuhendid puhtuse pidamisest, temperatuuri jälgimisest ja töötajate juhendamisest,“ lisab ta.

Nii kodus toidu valmistamisel müügiks kui ka toitlustamise puhul tuleb teavitada Põllumajandus- ja Toiduametit

Teavitamine ei ole vajalik, kui eraisik valmistab ja pakub toitu juhuslikult ja ühekordselt väikeses koguses, näiteks kiriku-, kooli- või külalaatadel või muudel sarnastel üritustel. Seda loetakse heategevuslikuks ürituseks, mille eesmärk on ühte kogukonda kuuluvatel inimestel kokku saada ja jagada ühisürituse tegemise rõõmu, mitte saada tulu. Sellist isikut ei peeta toidu käitlemise ettevõtjaks.

Külalaatade tüüpi ürituste alla kuulub ka kodukohvikute päev. „Kodukohvikute alla kuulub kodus või koduaias juhuslik ja ühekordne toidu valmistamine eraisikute poolt, kellele selline toidu valmistamine ei ole tavapärane,“ selgitab Jankovenko. „Kui kutsute kodukohvikute päeval külastajaid toitlustama mõne teise toitlustaja, siis temal peab ikkagi olema vastav teavitus tehtud kas ajutise või teisaldatava ettevõttena. Niisamuti juhul, kui te ise olete teavitatud eraelamus toiduvalmistaja, siis tuleb teil teha teavitus ka toitlustajana. See ei ole enam eraisiku poolt juhuslik pakkumine.“

Teavitatud või mitte, vastutab toidu pakkuja alati oma valmistatud ja serveeritud toidu eest. Muu hulgas peab toit olema jälgitav: toiduvalmistamiseks kasutatav tooraine päritolu peab olema teada ja tõendatav. Niisamuti peab teada olema info toidu koostise ja allergeenide sisalduse kohta. Tarbijal on õigus toidu koostisosade ja allergeenide kohta teavet küsida ja saada.

Rohkem informatsiooni nõuete kohta leiab Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehelt kodus müügiks toidu valmistamise, avalike ürituste ja toitlustamise rubriikidest.

Vaata järele, kuidas olla köögis teadlikult ja ohutult https://www.youtube.com/watch?v=Q6JGwBDJMhU

Toiduohutuse viis võtit

 

Loomadele mõeldud antibiootikumide üle arvestuse pidamine on oluline inimeste elu ja tervise tagamisel

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
26.06.2023

 

Loomadele mõeldud antibiootikumide üle arvestuse pidamine on oluline inimeste elu ja tervise tagamisel

Valminud on riiklik elektrooniline andmebaas, mis võimaldab saada ülevaate antimikroobsete ainete kasutamisest loomadel ja planeerida tegevusi antimikroobikumiresistentsuse ehk lühendatult AMR vähendamiseks. Kutsetegevusloaga veterinaararstid peavad esitama toiduloomadel kasutatud mikroobivastaste ravimite andmed elektrooniliselt esimest korda 5. juuliks.

Umbes kaks kolmandikku Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) tarbitavatest antimikroobikumidest moodustavad toiduloomade ravimid. Antimikroobikumiresistentsus (AMR) on olukord, kui mikroobid muutuvad resistentseks ravimite suhtes, mis varem suutsid nendega võidelda, ja see on suurenev ülemaailmne terviseoht.

Põllumajandus- ja Toiduameti loomatervise ja -heaolu osakonna juhtivspetsialisti Anne-Ly Veetamme sõnul saame uue andmebaasi kujul väga olulise tööriista, mille loomine aitab täita veterinaaria valdkonna mikroobide antibiootikumiresistentsuse vähendamise riikliku tegevuskava eesmärke. Uude andmebaasi kogutavad andmed võimaldavad hinnata ja analüüsida, kes, kus ja millisel otstarbel kasutab Eestis loomade raviks antimikroobseid aineid ning selgitada välja võimalusi ja anda nõuandeid nende ainete kasutamise vähendamiseks. Käesoleval hetkel sellised andmed puuduvad.

„Pikemas perspektiivis aitab niisugune andmekogu rakendada abinõusid antimikrobiaalsete ravimite kasutamise vähendamiseks, mis aitab lahendada antimikroobikumiresistentsusest tulenevaid probleeme,“ kommenteerib Veetamm. Kahjuks puudub Eestis siiani vastav valdkondadeülene tegevuskava, mis hõlmaks lisaks veterinaariale ka humaanmeditsiini ja keskkonnavaldkondi. „Antimikrobiaalse

toimega ravimite hulka kuuluvad nii antibiootikumid kui ka seente- , mükobakterite- , algloomade- ja viirustevastased ravimid,“ kirjeldab Veetamm.

Veterinaararstid saavad andmeid edastada Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu, identifitseerides end elektrooniliselt. Veetamme sõnul on andmete edastamine tehtud nii lihtsaks kui võimalik. „Esitada tuleb ravitud loomade asukohajärgne PRIA ehitise number, ravimise aasta, ravitud looma kategooria, ravitud loomade arv ning kasutatud ravimi pakendikood koos tegelikult kasutatud kogusega,“ sõnab Veetamm ja lisab, et eespool mainitud andmetega on võimalik esitada ka asjassepuutuvaid märkusi ning ravikuuri pikkus päevades. „Sellega saab veterinaararst põhjendada suuremat ravimi kogust või kirjeldada loomagruppi täpsemalt.“

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) andmeil põhjustab AMR ELis/EMPs igal aastal ca 33 000 surmajuhtumit, mis tulenevad peamiselt haiglates ja muudes tervishoiuasutustes saadud nakkustest. AMR-iga kaasnevad täiendavad kulud moodustavad aastas ca 1,5 miljardit eurot, mis on tingitud täiendavatest tervishoiukuludest ja tootlikkuse vähenemisest. 40% AMR-i põhjustatud tervisekahjust on tekkinud viimase valiku antibiootikumide (nagu karbapeneemid ja kolistiin) suhtes resistentsetest bakteritest.

 

Ära osta kahtlase välimuse ja päritoluga taimekaitsevahendeid

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
21.06.2023

 

Ära osta kahtlase välimuse ja päritoluga taimekaitsevahendeid

Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) tuletab meelde, et Eestis on lubatud turustada ja kasutada vaid meil ametlikult registreeritud taimekaitsevahendeid. Kõik kasutada lubatud taimekaitsevahendid on leitavad PTA poolt hallatavast taimekaitsevahendite registrist. Sotsiaalmeediagruppides ei ole lubatud taimekaitsevahendeid müüa. Registrisse mittekantud toodete kasutamine võib põhjustada pöördumatut kahju nii inimesele, loomadele kui keskkonnale.

PTA taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialist Mirjam Potter selgitab, et nimetatud registreering puudub üldjuhul kolmandatest riikidest ja ka teistest Euroopa Liidu riikidest toodud või välismaalt interneti teel tellitud taimekaitsevahenditel. „Välismaalt oma tarbeks toodud või veebi teel tellitud, kuid Eestis turule mittelubatud taimekaitsevahend, on illegaalne taimekaitsevahend,“ juhib Potter tähelepanu.

Tundmatu müüja (näiteks sotsiaalmeedias) võib oma taimekaitsevahendeid reklaamida kui efektiivseid, ohutuid ja keskkonnasõbralikke, kuid tegelikkuses ei ole turule mittelubatud taimekaitsevahendi puhul teada nende mõju ning nende kasutamine võib põhjustada pöördumatut kahju nii inimesele, loomadele kui keskkonnale. „Kui ei ole täpselt teada preparaadi olulised omadused, mida turule lubatud vahendite puhul on põhjalikult hinnatud, näiteks kui pikk on ooteaeg taimekaitsevahendi kasutamise ja saagi koristamise vahel või milliseid ohutusnõudeid tuleb tööde teostamisel järgida, võib see põhjustada terviseriske või keskkonnakahju juba väikeses koguses kasutamisel,“ kommenteerib peaspetsialist.

Soovitame alati hoolikalt kaaluda, kas on üldse tarvis taimekaitsevahendit kasutada  või saab soovitud tulemuse ka alternatiivsete võtetega. Kui leitakse, et see on siiski vajalik ja põhjendatud, siis tuleks taimekaitsevahend soetada usaldusväärselt turustajalt. Selle isiku andmed, kes soovib tegeleda taimekaitsevahendi turustamisega, peavad olema kantud taimekaitsevahendite registrisse. Registrisse kantud ametlikud taimekaitsevahendite turustajad ja turustuskohad on leitavad PTA poolt hallatavas registris.

Ära osta kahtlase välimuse ja päritoluga taimekaitsevahendeid, sest oodatud kasu asemel võib kaasneda märkimisväärne kahju.

Põllumajandus- ja Toiduamet: alanud on sigade Aafrika katku leviku kõrghooaeg

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
15.06.2023

 

Põllumajandus- ja Toiduamet: alanud on sigade Aafrika katku leviku kõrghooaeg

Aastatel 2015–2021 Eesti seakasvatust laastanud sigade Aafrika katku (SAK) puhangud on olnud just suvekuudel juunist septembrini. Kokku on haiguse tõttu hukkunud või hukatud 28 taudikoldes pea 45 000 siga, taudipuhangutega seotud majanduslik kahju on üle 10 miljoni.

Kuigi SAK-i viiruse esinemine metssigade hulgas on Eestis üldiselt madal, on Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) leidnud sellel aastal viiruspositiivseid metssigu Ida- ja Lääne-Virumaal ning Põlvamaal, mis näitab et SAK-i viirus ringleb endiselt meie metssigade hulgas ning on seeläbi ohuks seakasvatuse ettevõtetele.

PTA loomatervise ja -heaolu nõuniku Maarja Kristiani sõnul diagnoositi viimane SAK-i taudikolle kodusigadel, mis nõudis ligikaudu 2000 kodusea elu, 14. juulil 2021 ning viimase kahe aasta jooksul ei ole SAK-i leitud mitte üheski Eesti seafarmis. „Sellise tulemuse oleme saavutanud tänu seakasvatajate ühisele pingutusele, rakendades seakasvatuse ettevõtetes rangeid bioohutusmeetmeid,“ kommenteerib Kristian. „Samuti on haiguse tõrjesse suure panuse andnud jahimehed, kes on tegelenud SAK-i tõrjega metsas,“ jätkab ta.

Kristian tuletab meelde, et vastutus oma sigade tervise eest lasub endiselt seakasvatajatel, sest haiguse farmi sattumise riski saab vähendada asjakohaste bioturvameetmete rakendamisega. Bioturvalisuse meetmete hoolas järgimine on ülioluline, et kaitsta seakasvatuse ettevõtteid SAK-i viirusega nakatumise eest. Seetõttu on hea kriitilise pilguga üle vaadata oma farmis rakendatavad bioturvalisuse meetmed, vajadusel neid parendada ning kindlasti tuletada oma farmi töötajatele meelde kõik vajalikud bioturvalisuse meetmed ning nende järgimine.

Soovitused seakasvatajale:

  • Sigade väljaspidamine on Eestis endiselt keelatud, nende koospidamine teiste loomadega ei ole lubatud.
  • Väldi igasugust võimalikku kontakti metssigadega nii inimeste, transpordi kui ka jahinduse kaudu.
  • Puhasta ja desinfitseeri hoolikalt farmi territooriumile sisenevaid transpordivahendid. Kuna transpordivahendite tõhus puhastamine ja desinfitseerimine on keeruline, on soovitav mitte kasutada farmi traktoreid ja muid masinaid väljaspool farmi territooriumi põllu, heina või metsatöödel.
  • Inimeste liikumine, käte pesemine ja riiete-jalanõude vahetamine ja desinfitseerimise reeglite järgimine peab olema hoolikalt tagatud.
  • Järgi söödale ja allapanule kehtestatud nõudeid: haljassööta ei tohi ettevõtte territooriumile tuua, sigade söötmiseks mõeldud sööt peab olema vähemalt 30 päeva (või on kuumtöödeldud väljaspool seakasvatuse ettevõtte territooriumit) ja allapanu 90 päeva hoiustaud nii et oleks välistatud sööda saastumine SAK haigustekitajaga.

Põllumajandus- ja Toiduamet viib endiselt läbi kodusigade ja metssigade SAK-i seiret, mis on vajalik haiguse varajaseks avastamiseks ning sigade ja sealihatoodete piiranguteta liikumiseks. Kõikidest seakasvatustest peab igal nädalal võtma vähemalt kahe surnud sea proovid SAK-ile. Haiguse leviku seireks metssigade hulgas uuritakse SAK-ile kõik surnuna leitud metssead ning pisteliselt ka kütitud metssead. Mai lõpu seisuga on PTA uurinud kokku 3467 metssiga ja 2050 kodusiga (nendest 1083 surnud siga).

Surnud metssigadest saab PTA-d teavitada telefonil 605 4767.

 Põllumajandus- ja Toiduamet: algab saare-salehundlase seire

Põllumajandus- ja Toiduamet
PRESSITEADE
14.06.2023

 

 Põllumajandus- ja Toiduamet: algab saare-salehundlase seire

 Alates tänasest alustab Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA) iga-aastast saare-salehundlase seiret, mis kestab kuni augusti keskpaigani. Kui märkad saarepuule paigaldatud püünist, ära seda puutu ega eemalda.

 Saare-salehundlane on saarepuid kahjustav karantiinne taimekahjur, mida seni ei ole Eestis ega teistes Euroopa Liidu riikides leitud. Kahjuri tuvastamise korral tuleb rakendada tõrjemeetmeid – saastunud taimed hävitada ning kolded likvideerida.

PTA taimetervise ja paljundusmaterjali osakonna nõunik Ülle Metsman sõnab, et kahjur võib levida mitmel viisil: nii loodusliku levikuga lendlusel, puidu ja taimede kaubavahetuse käigus kui ka transpordivahendite külge kinnitudes „hääletajana“ edasi liikudes.

„Kahjuri tuvastamisel tuleb täpne levikupiir kindlaks teha ning rakendada tõrjemeetmeid – kahjustunud ning lähiümbruses kasvavad saarepuud hävitada,“ kommenteerib Metsman. „Kahjuri levik on võimalik ka puidu ja taimedega ning saare-salehundlase leiu korral on saarepuu puidu ning istikute turustamisele ja transportimisele leviku piirkonnast väljapoole ette nähtud keelud ja piirangud,“ jätkab ta.

„Kui märkate saarepuu võrasse paigutatud püüniseid, jätke need puutumatult oma kohale,“ juhib Metsman tähelepanu.

Eestis korraldab karantiinsete taimekahjustajate seiret ja kohustuslike tõrjemeetmete rakendamist Põllumajandus- ja Toiduamet. Saare-salehundlase seiret tehakse koos Keskkonnaagentuuriga. Vaatlusi tehakse ja püünised paigaldatakse põhilistel riskialadel kuues maakonnas, sh Narva linnas ja muudes kohtades Ida-Viru maakonnas.

Mardikas on levinud USA-s, Kanadas, Venemaal ja Ukrainas. Eestile lähim kolle asub Peterburi piirkonnas, mis tähendab, et ka Eesti saarepuud linnades ja metsades on suures ohus. Väga oluline on kahjur varakult avastada, kui on veel võimalik tema levikut pidurdada. Eestis ohustab kahjur peamiselt looduslikult kasvavat harilikku saart, toidupuude hulka kuulub lisaks ka linnahaljastuses palju kasutust leidnud pensilvaania saar.

Saare-salehundlane (Agrilus planipennis) on Kaug-Idast pärit mardikas, kes põhjustab saarepuude hukkumist. Täiskasvanud mardikas on väike, kuni 14 mm pikkune, iseloomuliku smaragdrohelise läikiva saleda kehaga ning lühikeste tundlatega. Mardikas lendleb soojadel päikesepaistelistel ilmadel ja toitub saarelehtedest. Vastne kaevandab koore alla S-kujulised käigud. Valmiku väljumisava on D-kujuline, läbimõõduga 3-4 mm.

Saare-salehundlase esinemise kahtlusest palume teavitada Põllumajandus- ja Toiduameti taimetervise ja paljundusmaterjali osakonda e-posti aadressil taimetervis@pta.agri.ee.

Lisainfo Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel https://pta.agri.ee/saare-salehundlane.