Maaeluministeerium
PRESSITEADE
30.10.2021

30. oktoobril toimus Tallinna Botaanikaaias üritus, kus tehti kokkuvõte rahvusvahelise taimetervise aasta tegevustest.

„Rahvusvaheline taimetervise aasta oli hea võimalus juhtida tähelepanu taimede tervise hoidmise olulisusele. Kuigi pandeemia esitas meile mitmeid katsumusi, jõudsime siiski palju ära teha – valmis taimeterviseteemaline rändnäitus, loodi temaatiline laua- ja kaardimäng, korraldati lastele ja noortele fotokonkurss, peeti mitmesuguseid üritusi, loenguid jpm,” sõnas Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu ürituse avamisel.

Tänase üritusega võeti kokku tähtsamad tegevused ja räägiti nende tulemustest. Samuti sai kuulata loenguid karantiinsetest ehk ohtlikest metsakahjustajatest ning metsapuude kasvatamisest.

Kohapeal sai tutvuda taimeterviseteemalise rändnäitusega ja fotokonkursi parimate fotodega ning vaadata, kuidas on kasvanud 2020. a septembris istutatud rahvusvahelisele taimetervise aastale pühendatud puu.

ÜRO välja kuulutatud rahvusvahelise taimetervise aasta raames toimus tänavu ja mullu hulk sündmusi nii Eestis kui ka üle maailma. Ettevõtmise eesmärk oli tõsta avalikkuse teadlikkust taimetervisest ja selle olulisusest. Eestis oli fookus suunatud laste ja noorte teadlikkuse tõstmisele.

Et taimetervise teema oleks jätkuvalt tähelepanu all ja kõik rahvusvahelise teema-aasta jooksul saavutatu areneks edasi, on kaalumisel idee tähistada rahvusvahelist taimetervise päeva igal aastal alates järgmise aasta 12. maist.

Fotod tänasest üritusest: https://cloud.agri.ee/s/Wmxmz67mJXcsXCc

Recommended Posts