TALUPIDAJATE ASENDUSTEENISTUS

Loomakasvatuses käib töö seitse päeva nädalas ja seetõttu on ka kvaliteetsel tööl väga oluline roll. Paraku on sektoris kvaliteetset tööjõudu puudu ning võimalus tellida oma tallu asendaja puhkuse ajaks või haigestumise korral on äärmiselt oluline.  Kümne aastaga on talupidajate asendusteenistusest kujunenud väga oluline teenus, mida riigi toel talunikele pakkuda.

Mis on talupidajate asendusteenistus?

See on tööjõuvahendusteenus loomakasvatustalunike asendamiseks nende haiguse, puhkuse või lapse haiguse korral, mille eesmärk on pakkuda taludele kvaliteetset ja kiiresti kätteesaadavat teenust kõigis Eesti maakondades.

Talupidajate asendusteenust korraldab Eestimaa Talupidajate Keskliit, mille kaudu on võimalik põllumajandustootjatel taotleda toetatavat asendusteenust.

Asendusteenuse toetust saavad taotleda tootjad, kelle asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal on kuni seitse töötajat, kelle netokäive ei ületa miljon eurot ja kelle ettevõttes on PRIA põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt viiele loomühikule vastaval arvul veiseid, sigu, lambaid või kitsi.

Teenuse hind on tootjale soodne, kuna suure osa teenuse maksumusest kannab riik. Tasuda tuleb vaid omaosalus, mida arvutatakse ettevõtja eelmise aasta netokäibe põhjal. Omaosaluse suurus on 20– 50% tunni hinnast.

Kes on asendustalunikud?

Praegu töötab Eestimaa Talupidajate Keskliidus 28 asendustalunikku. Asendustalunikuna tööle hakkamiseks peab olema põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus. Oluline on ka eelnev töökogemus põllumajandusettevõtetes. Asendustalunike tööd juhivad piirkonnajuhid, kes koordineerivad asendustalunike liikumist talust tallu. Ühel asendustalunikul on teenindada 6–10 talu. Asendustaluniku töö on liikuv. Teenindatakse talusid nii oma elukohajärgses piirkonnas kui ka kaugemal. Kaugemale sõites ööbitakse talus kohapeal.

Kui pikaks ajaks saab asendaja?

Põllumajandustootja saab asendusteenust tellida kuni kahe oma töötaja asendamiseks, kummagi töötaja kohta kuni 90 päeva kalendriaastas. Sellest võib ühe töötaja põhipuhkus olla kokku kuni 28 päeva, lisaks on võimalik kasutada ühe töötaja kohta 62 haiguspäeva. Rasedus- ja sünnituspuhkuse korral võib asendamise kestus olla kuni 140 kalendripäeva.

Praegu on just õige aeg hakata selle aasta puhkuseplaane tegema ja vajadusel endale varakult asendustalunik nö broneerida. Talupidajate asendusteenuse tellimiseks võtke ühendust ASTE piirkonnajuhtidega.

Merle Magnus
Talupidajate asendusteenistus loomakasvatajatele
Põhja-Eesti piirkonnajuht
Mob. +372 5699 0444
E-post: merle@taluliit.ee

Eliise-Mariin Sepp
Talupidajate asendusteenistus loomakasvatajatele
Lõuna-Eesti piirkonnajuht
Mob. +372 5699 0446
E-post: eliise-mariin@taluliit.ee