Peagi selgub aasta parim metsamajandaja

Eesti Erametsaliit
5. juuli 2022

 

Üle-eestilist ringsõitu alustas metsamajandajate konkursi hindamiskomisjon, kelle ülesandeks on 12 kandidaadi seast välja selgitada tänavune parim metsamajandaja.

Eesti Erametsaliidu ja Erametsakeskuse poolt korraldataval metsamajandajate konkursil osaleb sel aastal 12 metsaomanikku üle Eesti. Neid kõiki külastab neljaliikmeline hindamiskomisjon, kelle ülesandeks on tutvuda metsaomanike tegevuse ja põhimõtetega oma metsa majandamisel.

Metsamajandajate konkursi hindamiskomisjoni kuuluvad Eesti Erametsaliidu juhatuse liige ja Rakvere Metsaühistu juht ning metsakonsulent Meelis Matkamäe, SA Erametsakeskuse kontrolliüksuse spetsialist ja metsakonsulent Veljo Kütt, 2021. aasta parima metsamajandaja tiitli omanik Gunnar Lepasaar ning Luua Metsanduskooli metsanduse õpetaja Dimitri Randoja.

  1. aasta parima metsamajandaja tiitlile kandideerivad:

Andrus Niit Valgamaalt

Eve Reose Raplamaalt

Ilmar Josua Lääne-Virumaalt

Ivo Valter Jõgevamaalt

Kalju Pukk Võrumaalt

Kalmer Rattik Tartumaalt

Ly Kokla Hiiumaalt

Mart Kase Valgamaalt

Mihkel Pavelson Valgamaalt

Raivo Roosi Viljandimaalt

Rene Verlin Pärnumaalt

Siim Tamm ja Gerly Trolla Võrumaalt

Eesti Erametsaliidu poolt ellu kutsutud metsamajandajate konkurss toimub tänavu juba 29. korda. Koos Erametsakeskusega korraldatava konkursiga soovitakse tutvustada Eesti erametsade ja nende majandajate mitmekesisust ning tunnustada metsaomanikke, kes oma metsast hoolivad ja seda jätkusuutlikult majandavad. Metsamajandajate konkursi tulemused kuulutatakse välja 27. augustil Jõhvis toimuval kogu pere metsapäeval.

Fotol komisjoni liikmed Meelis Matkamäe, Gunnar Lepasaar, Dimitri Randoja ja Veljo Kütt.

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus määrati 69 taotlejale 

Pressiteade
4. juuli 2022
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

 

13.-21. aprillil võttis PRIA vastu väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetusetaotlusi. Toetus määrati 69 ettevõttele summas 974 231 eurot.  

Väikeettevõtete toetamisega aidatakse kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Toetus on mõeldud väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Katrin Märss ütleb, et selle aasta taotlusvoorus muudeti taotlemise nõudeid, mis võimaldas taotleda toetust põllumajandusliku standardkogutoodangu (SKT) väärtuse alusel. Muudatus andis võimaluse tulla taotlema ka neil, kelle müügitulu pole varasemalt nõuetele vastanud.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 15 000 eurot arengukava programmiperioodil. Käesoleva vooru eelarve on 3 miljonit eurot.

Tabelis on välja toodud toetuse jagunemine maakondade lõikes:

Toetuse esimene osa (kuni 75% määratud toetusest) makstakse välja 30 tööpäeva jooksul peale taotluse rahuldamise otsuse tegemist. Teine osa makstakse kliendile välja kolme kuu jooksul alates äriplaanis kavandatud kõigi tegevuste elluviimisest ning nõuetekohaste dokumentide esitamisest.

Maaeluministeeriumi valitsemisalasse luuakse ühendlabor

Maaeluministeerium
PRESSITEADE
01.07.2022

 

Maaeluministeeriumi valitsemisalasse hakatakse looma ühendlaborit. Alates tänasest, 1. juulist viiakse Põllumajandusuuringute Keskusest (PMK) taimekaitsevahendite jääkide ja mükotoksiinide määramise laboriteenus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi (VTL) koosseisu.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on laborite konsolideerimine osa toimuvast riigireformist. „Me liidame laborid, et laboriteenuse, seadmete ja kinnisvara kasutuse ning ka investeeringute planeerimise kvaliteeti tõsta. Suurim probleem seni on olnud teenuste dubleerimine riigi erinevate laborite ja tegevuskohtade vahel – laborite konsolideerimisega saame seda lahendada,” sõnas minister.

Järgmise aasta 1. jaanuarist liituvad VTLiga Terviseameti Terviseohutuslabori Tartu, Kohtla-Järve ja Tallinna laborid (välja arvatud nakkushaiguste uuringud ja füüsikalised mõõtmised).

Ühendlabori tegevuse peamine eesmärk on pädevate asutuste riikliku tellimuse täitmine, sealhulgas riskihindamine. Lisaks riiklikule tööle jätkub erasektori klientide teenindamine neis valdkondades, kus eralaborid teenust ei paku.

Suurim teenuse maht tuleb toidutarneahela valdkonna teenindamisest tulenevalt Põllumajandus- ja Toiduameti tellimusest ja selle sektori teenindamisest. Väiksemas mahus jäädakse teenindama Terviseametit vee-, keskkonna- ja tooteohutuse valdkondades.

PMK laboriteenuste valdkonnaks jääb seemnete, taimekahjustajate, väetise, mulla, taimse materjali, sööda ja muu materjali laboratoorsete analüüside tegemine, riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesannete täitmine.

Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES) tunnustab juba üheksandat korda teraviljakasvatajaid

Maaelu Edendamise Sihtasutus
PRESSITEADE
01. juuli, Viljandi

Maaelu Edendamise Sihtasutus annab üheksandat aastat välja parima taimekasvataja aunimetust. Alates 2019. aastast muudeti konkursi tingimusi nii, et vaheldumisi valitakse ühel aastal parim taimekasvataja teraviljakasvatajate seast ning järgmisel aastal aiandustootjate hulgast. Sel aastal valitakse taas  parim teraviljakasvataja. Konkursi eesmärk on tunnustada põllumehi, kellel on head saagid ja kõrge tootmiskultuur.

„MESi üheks eesmärgiks on maaelu maine kujundamine. Aunimetuse väljastamisega tunnustame igal aastal ühte taimekasvatajat, tänades sellega teda tehtud töö eest. Läbi meediakajastuse jõuavad edulood ka ühiskonda, julgustades noori valima põllumehe vastutusrikast ja huvitavat elukutset. See omakorda tagab Eesti riigi toiduga varustamise jätkusuutlikkuse,“ rääkis MESi juhatuse liigeMeelis Annus .

Kandidaate parima taimekasvataja konkursile saab esitada 15. juulini. Lisainfo on leitav www.mes.ee/parim-taimekasvataja.
Aunimetus antakse üle sügisel Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja lõikuspeol.

Maaelu Edendamise Sihtasutuse eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust ja kujundada maaelu mainet. Aunimetuste väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust tehtud töö eest.