16
Apr

Eelnõuga määratakse uued maaparandussüsteemi projekteerimisnormid

Maaeluministeerium PRESSITEADE 16.04.2019 Eelnõuga määratakse uued maaparandussüsteemi projekteerimisnormid Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega sätestatakse maaparandussüsteemi projekteerimisnormid, mille abil soovitakse tõsta maaparandussüsteemi projekteerimistööde kvaliteeti. 1. jaanuaril 2019 jõustus maaparandusseadus, mille tulemusel muutus kehtetuks seni kehtinud määrus, mis sätestas nõuded maaparandussüsteemi projekteerimisele. Kooskõlastamisele saadetud eelnõus on maaparandussüsteemi projekteerimisnormide sisu suurel määral analoogne eelmiste maaparandussüsteemi projekteerimisnormidega. „Suurimad muudatused puudutavad maaparandussüsteemi teenindava tee …

Loe lisa...
16
Apr

MAK meetme 4.3.2 raames rahastatavate maaparanduse investeeringutoetuste ehitusprojektide nõuded

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Maaeluministeeriumi ja Põllumajandusametiga tasuta infopäeva „MAK meetme 4.3.2 raames rahastatavate maaparanduse investeeringutoetuste ehitusprojektide nõuded“  tutvustamiseks. Infopäev on suunatud MAK 2014-2020 meetme 4.3.2 toetuse taotlejatele (põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning metsa majandamisega tegelevatele isikutele), et nad oleksid teadlikud, millistele nõuetele peavad nimetatud meetme raames rahastatavad maaparanduse investeeringutoetuste ehitusprojektid vastama, et need oleksid kvaliteetsed ja vastaksid ka maaparanduse …

Loe lisa...
16
Apr

Balti riikide põllumajandusministrid soovivad otsetoetuste võrdsustamist

Maaeluministeerium PRESSITEADE 16.04.2019 Balti riikide põllumajandusministrid soovivad otsetoetuste võrdsustamist Kolme Balti riigi põllumajandusministrid kohtusid täna, 16. aprillil Strasbourgis Euroopa Komisjoni eelarvevoliniku Günther Oettingeriga, et arutada Balti riikide erihuve seoses ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) ja Euroopa Liidu eelarvega. Kohtumise peateema oli ÜPP tulevik ja eelarveküsimused. Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul on Eesti jaoks kõige olulisemad küsimused otsetoetuste võrdsustamine ja maaelu arengukava rahaliste vahendite …

Loe lisa...
15
Apr

Ühise põllumajanduspoliitika keskkonnameetmed peavad arvestama liikmesriikide eripäradega

Maaeluministeerium PRESSITEADE 15.04.2019 Ühise põllumajanduspoliitika keskkonnameetmed peavad arvestama liikmesriikide eripäradega Maaeluminister Tarmo Tamm osaleb täna, 15. aprillil Brüsselis toimuval Euroopa Liidu (EL) põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogul, mille põhiteemad on ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) roheline arhitektuur, turuolukord ning Aafrika maapiirkondade rakkerühma ettepanekud. Rumeenia eesistumise kolmandal nõukogul arutavad ministrid ÜPP rohelist arhitektuuri, mis on Eesti jaoks üks ÜPP reformi võtmeküsimusi. „Oma tegevusega on …

Loe lisa...
15
Apr

Karbikasvatused aitavad Läänemerd puhastada

Maaeluministeerium PRESSITEADE 15.04.2019 Karbikasvatused aitavad Läänemerd puhastada Täna tutvustati Maaeluministeeriumis INTERREG Läänemere piirkonna projekti, mille tulemused näitasid, et merekarpide kasvatamisega on võimalik Läänemere keskkonnaseisundit parandada. „Merevetikate ja -karpide kasvatamist kui merekeskkonnast toitaineid väljaviivat vesiviljelust peetakse oluliseks sisendiks keskkonnahoidlikku majandusse. Selle tegevuse perspektiivikus on välja toodud mitmetes Euroopa Liidu keskkonnakaitse valdkonna seadusaktides ja me pöörame säästvale merevesiviljelusele suuremat tähelepanu ka põllumajanduse …

Loe lisa...
13
Apr

Peagi avaneb Hiina turg ka Eesti kalatoodetele

Maaeluministeerium PRESSITEADE 12.04.2019 Peagi avaneb Hiina turg ka Eesti kalatoodetele Täna, 12. aprillil allkirjastas Tarmo Tamm Dubrovnikus lõheliste protokolli Hiina Tolliametiga, mis on järgmine oluline samm Hiina turu avamiseks Eesti kalatoodetele. 2016. a on allkirjastatud ka kilu- ja räimeprotokoll. „Eesti on nelja aasta jooksul allkirjastanud Hiinaga neli protokolli: kilu-räim, piimatooted, linnuliha ja nüüd ka lõhelised. Eesti toiduohutus ja järelevalve süsteem …

Loe lisa...
10
Apr

Lihtsustub mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlemine

Maaeluministeerium PRESSITEADE 10.04.2019 Lihtsustub mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetuse taotlemine Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ määruse muudatuse, mis loob ettevõtjatele paremad ja selgemad tingimused toetuse taotlemiseks. Toetuse peamine eesmärk on suunata ettevõtjaid investeeringute kaudu oma toodangule kõrgemat lisandväärtust andma ja töötlemise efektiivsust tõstma, mis parandaks toodete konkurentsivõimet nii sise- kui …

Loe lisa...
10
Apr

Rohumaade vanuse pikendamisega leevendatakse põuast tingitud söödapuudust

Maaeluministeerium PRESSITEADE 10.04.2019 Rohumaade vanuse pikendamisega leevendatakse põuast tingitud söödapuudust Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas muudatuste paketi, mille kohaselt pikendatakse keskkonnasõbraliku majandamise toetuse ning mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetuse toetusõigusliku lühiajalise rohumaa vanust. Muudatuse abil on võimalik leevendada eelmise aasta põuast tingitud söödapuudust. „Määruse muudatus võimaldab  jätta keskkonnasõbraliku majandamise toetuse ning mahepõllumajandusele ülemineku toetuse ja mahepõllumajandusega jätkamise toetusega hõlmatud lühiajalised rohumaad üles kündmata ning kasutada neid alasid loomade karjatamiseks või …

Loe lisa...
8
Apr

Põldude ja poollooduslike koosluste alade joonistamine

Põldude ja poollooduslike koosluste alade joonistamine Anname teada, et alates 5. aprillist on vanas e-PRIAs võimalik 2019. a pindalatoetuste taotluse jaoks “Minu põllud” ja “Minu niidud” teenustes põlde ja poollooduslikele kooslustele (PLK) alasid joonistada. e-PRIAsse sisse logides jõuate PRIA iseteeninduskeskkonda. Vana e-PRIA teenuste kasutamiseks tuleb ülemiselt siniselt menüürealt valida „Vana e-PRIA“ ning vajutada nupule „Sisene vanasse e-PRIAsse“. Varasemalt teenust kasutanud, …

Loe lisa...
6
Apr

Maainimesete ühispöördumine: Roheäärmuslased tahavad kümned tuhanded maainimesed mitmeks kuuks tööta jätta

Metsaomanike sõnul on keskkonnaministrile tehtud ettepanek keelata lindude pesitsusajaks raietööd metsades järjekordne näide sellest, kuidas linnainimesed piiravad tagajärgede eest vastutust võtmata maainimesi. Metsasektoris töötab üle 30 00 inimese, enamus neist maapiirkondades. Suurele hulgale neist tähendaks raiete keelamine kuudeks sissetulekuta jäämist. Metsamees Karl Lister on sügavalt nördinud välja pakutud uue piirangu üle. “Nende piirangute taga on inimesed, kes töötavad linna kontorites. …

Loe lisa...