9
Aug

Valitsus kinnitas 20 miljonit euro eraldamise põllumeeste abistamiseks

Maaeluministeerium PRESSITEADE 09.08.2018 Valitsus kinnitas 20 miljonit euro eraldamise põllumeeste abistamiseks Vabariigi Valitsuse istungil kinnitati 20 miljoni euro eraldamine Maaelu Edendamise Sihtasutusele, et leevendada põuakahjustuste mõjusid. „Mul on hea meel, et valitsus on operatiivselt teinud põllumeestele vajalikke otsuseid,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Lühikese ajaga oleme suutnud luua põllumeestele võimalused soodsateks laenudeks, et leevendada põuast tingitud käibevahendite puudust ning toetada käendusi. …

Loe lisa...
7
Aug

Maaeluminister: toetused makstakse sel aastal varem välja

Maaeluministeerium PRESSITEADE 07.08.2018 Maaeluminister: toetused makstakse sel aastal varem välja Maaeluminister kohtus täna Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) ja põllumajandussektori esindajatega, et jätkata arutelusid põuakahjustustest tingitud probleemidele lahenduste leidmiseks. „Käesoleval aastal on põllumeestel põua tõttu probleeme käibevahenditega. Vabariigi Valitsuse otsus suurendada Maaelu Edendamise Sihtasutuse sihtkapitali 20 miljoni euro võrra on oluline samm olukorra leevendamiseks. Koostöös PRIA ja põllumeestega arutasime …

Loe lisa...
2
Aug

Maaeluminister: astume olulisi samme põllumehe abistamiseks keerulisel ajal

Maaeluministeerium PRESSITEADE 02.08.2018 Maaeluminister: astume olulisi samme põllumehe abistamiseks keerulisel ajal Maaeluminister kohtus Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA), et arutleda võimalusi, kuidas põuakahjustustest tingitud probleemid toetustingimuste täitmisel saaksid põllumeestele soodsal viisil lahendatud. „Alustuseks tahan tänada koalitsioonipartnereid täna tehtud otsuse eest eraldada Maaelu Edendamise Sihtasutusele sihtkapitali suurendamiseks 20 miljonit eurot,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Otsus võimaldab sihtasutusel põllumeestele käibelaene väljastada …

Loe lisa...
2
Aug

Toiduseaduse muutmise seadus lihtsustab olukorda toidukäitlejate jaoks

Maaeluministeerium PRESSITEADE 01.08.2018 Toiduseaduse muutmise seadus lihtsustab olukorda toidukäitlejate jaoks Maaeluministeerium saatis eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu kooskõlastusringile toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu. „Toiduseaduse muutmine aitab lahendada mitu murekohta,“ ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. „Muudatuse peamine eesmärk on vähendada bürokraatiat, tagades samal ajal toiduohutuse kõrge tase. Suurim muudatus on seotud tegevusloa kohustuse kaotamisega mitmes toidukäitlemise valdkonnas. Lihtsustatult …

Loe lisa...
1
Aug

Toetatakse investeeringuid suurtesse sõnnikuhoidlatesse

Maaeluministeerium PRESSITEADE 01.08.2018 Toetatakse investeeringuid suurtesse sõnnikuhoidlatesse Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muutmise eelnõu, millega toetatakse eelkõige neid põllumajandustootjaid, kes investeerivad sõnnikuhoidlatesse, mis mahutavad vähemalt 12 kuu sõnniku. Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri Marko Gorbani sõnul soovitakse määruse hindamiskriteeriumitesse lisatud eelistusega soodustada nende põllumajandustootjate investeeringuid, kes toetuse abil mahutavad sõnnikuhoidlatesse vähemalt 12 kuu sõnniku. „Muudatuse ajendiks oli …

Loe lisa...
1
Aug

Maaeluministeerium toetab Setomaa arengut

Maaeluministeerium PRESSITEADE 01.08.2018 Maaeluministeerium toetab Setomaa arengut Maaeluminister Tarmo Tamm kinnitas Setomaa arenguprogrammi tegevuskava, mille eesmärk on toetada projekte, mis aitavad kaasa Setomaa elujõulisuse säilimisele. „Järjepidev Setomaa arenguprogrammi toetamine võimaldab kaasata kohalikke inimesi ja arendada sealset ettevõtluskeskkonda, arvestades piirkonna kultuurilis-looduslikke eripärasid,“ ütles maaeluminister Tarmo Tamm. „Programm toob otsest kasu kooliõpilastele, erinevates valdkondades tegutsevatele MTÜ-dele ning teistele kohalikul tasandil olulistele institutsioonidele. …

Loe lisa...