Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös Maaelu Edendamise Sihtasutusega korraldasid novembris ja detsembris 20-le tulevasele ja praegusele noorele juhile liidrite kooli. Koolituse eesmärgiks oli koolitada potentsiaalseid põllumajandusorganisatsioonidele ja esindusorganisatsioonidele järelkasvu, kes aktiivselt panustaksid kodanikuühiskonna arengusse, et seista põllumajandusettevõtete huvide eest ja arendaks koostööd sektoris. Koolituse lõpus tuli esitada lõputöö, mille tulemusena saame lugeda tulevaste liidrite arvamusi ja mõtteid maaelu ja põllumajanduslikel teemadel.


Laura Hämäläinen: Miks on vaja kulusid juhtida?

Tekst: Laura Hämäläinen
OÜ Rannu Seeme büroojuht

Praegune kiire energiahinnatõus, mis toob kaasa ka sisendite hinnatõusu, seab üha tähtsamale kohale ettevõtte tootmiskulude jälgimise ning analüüsimise. Olles kursis sisendite hindadega, annab see võimaluse varakult optimeerida ka oma tootmist. See tähendab, et kulusid tuleb juhtida. Põllumajanduses peab juba varasügisel planeerima uue aasta kulutused. Samuti tuleb analüüsida sissetulekuid, kuna näiteks vili on suuresti börsikaup.

Kasutootvad otsused

Seetõttu ongi kuluarvestus hea töövahend juhtimis- ja tootmisotsuste langetamisel. Ka kõige üldisem ülevaade kulude kohta on suureks abiks otsustusprotsessi läbiviimisel. On vajalik, et tootja teaks, kui palju läheb maksma teatud toote tootmine ning kui palju selle eest on võimalik tulu saada. Kui ei tea ettevõtte tulusid ega kulusid, on väga raske teha tootmisotsuseid, mis tooks pikemaajalist kasu. Hea oleks teha analüüs, kus toetusi arvesse ei võeta, sest ainult toetuste positiivsele mõjule loota, ei ole jätkusuutlik.

Tootmiskulud ehk kogukulud on tootmistegevuse püsivkulude ja muutuvkulude summa. Ühikukulu saab tootmiskulude jagamisel toodangu koguhulgaga. Juba selliste arvnäitajate teadmine annab juhtimisotsuste tegemiseks algressursi.

Lihtsaim meetod kulude jälgimiseks

Üks lihtsamaid meetodeid tootmiskulude jälgimiseks on kulude analüüs tegevuste lõikes. See tähendab, et tuleb panna kirja kõik sisendid ja nende hinnad ning tegevused, mida on tootmiseks kasutatud. Seejärel tuleb analüüsida väljundit (kogust, kvaliteeti) ning seejärel saab hinnata tootmisest saadavat kasu (müügitulu).

Lisaks tootmiskulude jälgimisele tuleks silma peal hoida ka igapäevastel kuludel. Heaks abivahendiks on rahavoogude tabel. Siin ei ole vaja keerukaid Exceli tabeleid vaid piisab, kui panna kuude lõikes kirja kõik sissetulekud ja väljaminekud. Selline lihtne planeerimine annab teadmise, millisel hetkel on kulud suuremad ning millisel hetkel on kergem hakkama saada ning puhvrit koguda. Siinkohal võib põllumees muidugi öelda, et kevadel on raskem ja sügisel kergem. Aga seetõttu ongi vaja näha reaalset pilti, et oleks lihtsam teha otsuseid, et millal on õige aeg säästa ning kui suurt puhvrit vaja läheb või millal võib kulusid suurendada ning sisendeid soetada.

Andmete kasulikkus

Analüüsimine annab ülevaate tegevuste tulemusele, arengutasemele, reservide vajalikkusele ja tootmise parendamise vajadusele. Regulaarne planeerimine annab juhile kiiret infot otsuste tegemiseks ning võimalikud rahalised probleemid on varakult teada.

Võtke see aeg, koondage andmed ning vaadake, millises olukorras on teie ettevõte reaalselt. Milliseid muutusi saate teha, et tootmine oleks efektiivsem ja kulud madalamad? Milline on toodangu kvaliteet? Kas saab muuta tootmisprotsessi? Kas ilma toetuseta saaks ettevõte hakkama?

Kui endal ei ole aega ja ka piisavalt teadmisi, kuidas kulusid koondada ja analüüsida, soovitan teha koostööd põllumajanduskoolidega. Võtke endale maamajandust õppiv praktikant, kes võiks selle töö teie eest ära teha. Andke sisendid ja saate endale vajaliku väljundi. Õpilane saab aga reaalse kogemuse. Kaasake noori, sest neilt on võimalik ka õppida.  Prognoosige, analüüsige, juhtige kulusid ja tulusid. See on ettevõtte jätkusuutlikkuse alus.