Soovime esindusorganisatsioonina saada ülevaadet põllukahjudest, mis on tekitatud haneliste ja väikeulukite (šaakal) poolt. Kui Teile on tekitatud põllukahju, siis palun täitke alljärgnev vorm Taluliidule kahju edastamiseks.

    Lae foto või video:

    Annan loa foto ja video avalikustamiseks Taluliidu kodulehele ja Facebooki lehel koos maakonna infoga, et teemale vajadusel tähelepanu tõsta: JAH annan/ EI anna luba
    JAH annanEI anna luba

    *Videote ja piltide avalikustamisel ei avalikustata video omaniku nime ega muid isikut puudutavaid andmeid. Video ja fotodega avalikustatakse vaid maakond, kus info on kogutud.