Eesti Maaturismi Ühing annab teada, et on taotlenud rahalisi vahendeid Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumilt.

Eesti Maaturismi Ühing korraldab heaks kiidetud projekti  „Põllumajandustootjate agroturismi alase võrgustiku arendamise” raames maapiirkonna agroturismiettevõtetele (selleks soovi avaldavate) personaalse nõustamise digileitavuse parandamiseks. Korraldatakse 2 koolitust (1 kontaktsena ja 1 vebinarina) potentsiaalsetele maaelulaadi giididele.

Eesmärgiks on anda giididele ja ettevõtjatele, kes tutvustavad oma külalistele maaelu ennekõike teavet, kust leida ja kuidas anda nii sise- kui välisturistile professionaalne ja adekvaatne pilt maaelust (põllumajandus, toidutootmine ja maamajandus üldisemalt). 

Esimene koolitus toimub 25.oktoobril, kell 10.30-17.00, Energia Talus Viljandimaal, kus juttu tuleb muuhulgas järgmistel teemadel:

1) Maaelulaadi tutvustamine külalistele – lood ja faktid

2) Head näited läbi praktiseeriva giidi silmade

3) Mis huvitab külalist teisest külast, vallast, maakonnast, riigist?

Oma osalus on võimalik registreerida hiljemalt 20.oktoobrini siin https://forms.gle/geFEknhz5wweL38q9

Seejärel võertakse Teiega ühendust ning lepitakse kokku sobiv nõustamise aeg. Nõustamine on Teile TASUTA, kuid ettevõtjate arv on piiratud!

Personaalne nõustaja on Elin Priks, kes on sama teenust pakkunud varasemalt ka Eesti Maaturismi Ühingu liikmetele. Senini nõustamisel osalenud ligemale 50 Eesti Maaturismi Ühingu liiget – turismiettevõtjat hindasid nõustamist väga kõrgelt (parktiliseks ja koheselt ellurakendatavaks ning kasulikuks) – ka need, kes seni on ise oma kontoga tegelenud, kuid said nõustamise käigus uusi teadmisi, millele tähelepanu rohkem pöörata. Kui Teil on arvamus, et see on raske ja keeruline ning pigem ei tegeleks – siis soovitame kindlasti nõustajaga konsulteerida, sest turismiettevõtjate tagasiside põhjal saame veenduda vastupidises.

Nõustamisele registreerunud ettevõttele teeb nõustaja kõigepealt digileitavuse analüüsi. Seejärel aitab nõustaja Teil luua Google Business Profile konto (või konto olemasolul kontot korrastada/parendada) ning annab teadmised konto edaspidiseks haldamiseks – lahtiolekuajad, eripakkumised, klientide poolt sisestatud fotod, tagasiside jne. Samuti jagab nõustaja Google statistikat Teie ettevõtte külastuste/otsingute kohta.

Miks osaleda?  Sest Eestis kõikidest otsingustest internetis kasutatakse 95% Google keskkonda. Google Business Profile konto olemasolu aitab ettevõttel klientide jaoks otsingutes ettepoole tulla ja paremini eristuda. Ettevõte on nähtav kaardil ja on andmas kiiret informatsiooni kliendile (avamisajad, tutvustus, fotod). Sisestada saab sündmused või tooted. Google profiil annab ülevaatliku statistika külastustest ja võimalik planeerida nii turundust, kommunikatsiooni kui ka populaarsematel päevadel näiteks lisa tööjõud vajadust.

PS! Kui ankeedi täitjate hulgas on neid, kes märgivad, et sooviksid enne personaalset nõustamist osaleda üldises infotunnis, et teemast paremini aru saada, siis korraldatakse eelnevalt ühine infotund!

Küsimuste korral palume pöörduda:

Raili Mengel
MTÜ Eesti Maaturism
600 9999

eesti@maaturism.ee
www.maaturism.ee

Recommended Posts