Noorte põllumajandusjuhtide väljaõpe “Liidrite kool” 

SUVEKOOL

Eesti maapiirkonnad vajavad liidreid!

Toimumise aeg:

19. juuni 2023 – Kontaktõpe  SAKUS, Eestimaa Talupidajate Keskliidu kontoris
20. juuni 2023 – e-õpe Zoom keskkonnas

Koolituse kirjeldus: Probleemi lahendamine muutub lihtsamaks kui on olemas kindlad teadmised, oskused ning õige mõtteviis. Koolituse raames tutvustatakse osalejatele juhtimise printsiipe ning nelja lahingureeglit, mis aitavad sul edu saavutada igas olukorras – tööl, kodus ja lahinguväljal. Elades nende põhimõtete järgi ning kasutades õpitud teadmisi, oleme täielikult veendunud, et sa ei satu enam kunagi olukorda, kus sa oled nõutu ja ei oska probleemide lahendamiseks midagi ette võtta. Saad endale tööriistad, mida saad vajadusel kasutada. 

Koolituse eesmärk:

Pakkuda tulevastele või juba tegutsevatele organisatsioonide juhtidele tuge juhi töö olemuse süsteemsel mõtestamisel läbi eestvedamise prisma.

Koolituse eesmärk on muuta osaleja efektiivsemaks juhiks olenemata olukorrast. Koolituse rõhk on praktilistel harjutustel, mis näitlikustavad ning aitavad inimestel saada aru, kuidas õpitud põhimõtteid ja printsiipe kasutada oma igapäevaelus. 

Koolituse registreerimine on avatud kuni 15. juuni 2023 või kuni grupi täitumiseni. 

REGISTREERI KOOLITUSELE SIIN
(https://www.surveymonkey.com/r/SUVEKOOL )

KOOLITUSPÄEV I, 19. Juuni 2023

Koolituse algus kell 10:00 ja lõpp 16:00 – Eestimaa Talupidajate Keskliit kontor, SAKU

Koolitus Koolituse kirjeldus Lektor Toimub Kestvus
Juhtimise Põhimõtted Lahinguväljalt Kursus õpetab osalejaid juhtima enda elu ning tegevusi samade põhimõtete järgi, mida kasutavad erioperatsioonide üksused kaitseväes. Igaüks on juht ning sinu oskusest juhtida sõltub sinu edukus nii koolis, tööl kui ka eraelus. Juhtimine on oskus ja igaüks saab seda oskust endas arendada. Aleksandr Afanasjev ja Priit Lilleväli SAKU 6

Lektorid: 

Koolitab Combat Ready tiim (www.combatready.ee)

Aleksandr Afanasjev teenistus EKV-s, Kaitseväe Akadeemia, kolm Afganistani missioon, pereelu ja erinevad ettevõtmised on andnud väga palju kogemust, kuidas elus hakkama saada. Mitmeid asju, mida ta lahinguväljal õppis, oleks võinud elus juba varem rakendama hakata. Tol hetkel ei olnud keegi neid õppetunde sõnastanud selliselt, et saaks kohe aru, KUIDAS neid kasutusele võtta, või ei osanud ise veel seoseid luua. Muidugi ei kehti see kõige kohta, sest kaitseväe distsipliin ja kord on aidanud saada inimeseks, kes ta täna on – füüsiliselt aktiivne, haritud, valdan erinevaid keeli, distsiplineeritud ning avatud silmaringi ja maailmavaatega.  Tal on selja taga 14 aastat juhtimiskogemust, mida saab nüüd teistele edasi anda ja ka ise  omandatud teadmisi tsiviilelus rakendada.

Priit Lilleväli teenis pikalt Eesti Kaitseväe Scoutspataljonis ning osales ka mitmel välismissioonil Afganistanis. Tsiviilmaailmas on ta tegelenud nii kinnisvara müügi kui ka haridusvaldkonnaga ning pakub enda ettevõtte Adventure coachingu alt juhtidel võimaluse ennast arendada läbi füüsilise tegevuse. Lisaks on ta Combat Ready instruktor ning riigikaitse õpetaja gümnaasiumiastmele. Priit on alati huvitunud psühholoogiast, selle kohta palju raamatuid lugenud ja läbinud ka mikrokraadi psühholoogia erialal Tartu Ülikoolis

 

KOOLITUSPÄEV II, 20. Juuni 2023

Koolituse algus kell 10:00 ja lõpp 13:00 – Zoom veebikeskkonnas

Koolitus Koolituse kirjeldus Lektor Toimub Kestvus
Juhi areng: millised tööriistad aitavad arendada juhtimisoskust Räägime lugemise, töötubades osalemise, koolitustel  ja mentorite otsimise kui kasvuvõimaluste eeliseid.

Räägime mentorluse eelistest  ja seda, kuidas leida mentoreid, kes saavad juhendada ja toetada.

Jagame näpunäiteid tõhusa võrgustike loomise, koostöö edendamise ja tugisüsteemi arendamise kohta.

Kerli Ats Zoom 3

Lektor: 

Kerli Ats  omab magistrikraadi ettevõtluses. On juhtinud alates 2017. aastast Eestimaa Talupidajate Keskliitu ning kuulub alates 2020. aastast Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteesse. Omandab hetkel EBS-is doktorikraadi.

*Koolitus toimub „Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames ning seda toetab Euroopa Liit.