Eestimaa Talupidajate Keskliit koostöös Maaelu Edendamise Sihtasutusega on korraldamas noorte põllumajandusjuhtide väljaõpet “Liidrite kool”. Seda juba teist aastat.

Koolituse peamiseks eesmärgiks on pakkuda tulevastele või juba tegutsevatele organisatsioonide juhtidele tuge juhi töö olemuse süsteemsel mõtestamisel läbi eestvedamise. Eelmisel aastal oli koolituse fookus MTÜ juhtimisel, sel aastal on vaade laiemalt organisatsiooni juhtimisele. 

Soovime  koolituse üheks eesmärgiks jätta potentsiaalsete põllumajandusorganisatsioonide esindusorganisatsioonidele järelkasvu koolitamise. Noored, kes siis aktiivselt panustaksid kodanikuühiskonna arengusse, et seista põllumajandusettevõtete huvide eest ja arendaks koostööd sektoris. Lisaks sobib täiendkoolitus ka tegutsevatele põllumajandusettevõtjatele, kes soovivad oma teadmisi arendada organisatsiooni juhtimise vallas.

Sellel aastal oleme loonud õppekavad kahele grupile, aga osaleda võib mõlema õppegrupi töös.  

Õppekavad on põnevad, võimalik on omandada teadmisi mitmes erinevas valdkonnas ja seda oma ala tippudelt. Näiteks on üheks koolitajaks Anu Ruul, kes on Eesti üks kogenumaid innovatsiooniprotsessi koolitaja. Tema koolituse käigus saab ülevaate innovatsiooni protsessidest, teadlikust probleemide valideerimisest ja turutrendide analüüsimisest ning tööriistadest. Mälutreener Tauri Tallermaa juhendamisel koolituse raames saavad põllumajandusettevõtjad väärtuslikku nippe aju, mälu, keskendumise ja meelde jätmise teemadel arutlemiseks ning kasulike teadmiste ja tehnikate omandamiseks. Selliste tehnikate abil saavad koolitusprogrammis osalejad oma igapäevatööd edukamaks muuta. Koolitusprogrammi üheks osaks on ka kogemusõpe, kus kaks tippjuhti räägivad oma juhiks saamise ja olemise kogemuslugu. Muidugi on koolitajate nimekiri pikem ja valdkonnad, mida koolituse raames käsitletakse on valitud just lähtuvalt eesmärgist koolitada tulevasi maapiirkonna liidreid. Koolitusprogramm on üles ehitatud praktilise koolitusena, kus toimub palju eluliste kaasuste lahendamisi ning osalejatel on ka iseseisev töö.

Koolituse registreerimine on avatud kuni 27. Oktoober 2022
Koolituse omaosalus on 100€/ osaleja kohta
 

* Täiendkoolitus toimub „Teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames ning seda toetab Euroopa Liit.

TUTVU PROGRAMMIGA LÄHEMALT: Liidrite kool, õppegrupp II – Programm