Veeseaduse muudatustest

Tartumaa põllumeeste liit korraldab 23. oktoobril 10.00-15.00, looma- ja taimekasvatajatele tasuta infopäeva “Veeseaduse muudatustest” Pärnus Nooruse majas Roheline 1.

Päevakava

Timo Kangur – keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik

Sõnniku liigid, sõnnikuhoidla ja sõnniku aunas hoidmise nõuded, sh sõnnikuhoidla mahutavuse arvutamine.

Väetamise nõuded ja piirangud, sh väetamine kaldega, kaitsmata põhjaveega ja nitraaditundlikel aladel, sõnnikuga antavad N ja P piirangud, vedelsõnniku laotusplaani nõude olemus.

Nõuded silo ladustamiskohtadele, sh silomahla kogumiskaevudele.

Põlluraamatu pidamise ja väetusplaani koostamise nõuded.

Veekaitsevöönd: piirangud, karjatamine veekaitsevööndis.

Melika Paljak – keskkonnaameti Lääne regiooni veespetsialist

Karjatamisteatiste esitamine veekaitsevööndis e-keskkonnas. Vedelsõnnikuplaanide e-keskkonna lahenduse tutvustamine.

Milvi Aun – keskkonnaameti keskkonnaosakonna peaspetsialist

Veekogude seisundiinfo Pärnumaal.

Infopäeval osalevad küsimuste-vastuste ja arutelu voorus ka piirkonna keskkonnaameti ja -inspektsiooni töötajad, keskkonnainspektsiooni peainspektor ja EPKK keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg.

Pakume ka lõunat.

Palume registreerida osalemine klikkides lingile https://goo.gl/forms/Wv4RMazvYxc34ely2

või saates meili merry@kodu.ee või 736 6955.

Lisainfo Jaan Sõrra, 508 7320.

oktoober 23, 2018

Schedule

Date:
Time: