Veeseaduse muudatused

4. detsembril 10.00-15.00 Viljandis Grand Hotellis

tasuta infopäeva „Veeseaduse muudatused“.

PÄEVAKAVA

  1. Sõnniku liigid, sõnnikuhoidla ja sõnniku aunas hoidmise nõuded, sh sõnnikuhoidla mahutavuse arvutamine.
  2. Väetamise nõuded ja piirangud, sh väetamine kaldega, kaitsmata põhjaveega ja nitraaditundlikel aladel, sõnnikuga antavad N ja P piirangud, vedelsõnniku laotusplaani nõude olemus.
  3. Nõuded silo ladustamiskohtadele, sh silomahla kogumiskaevudele.
  4. Põlluraamatu pidamise ja väetusplaani koostamise nõuded.
  5. Veekaitsevöönd: piirangud, karjatamine veekaitsevööndis.

Timo Kangur – keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik Veeseadusest põllumehele Timo Kangur

  1. Karjatamisteatiste esitamine veekaitsevööndis e-keskkonnas.
  2. Vedelsõnnikuplaanide e-keskkonna lahenduse tutvustamine.

Anu Holvandus – Keskkonnaameti Lõuna regiooni veespetsialist VeeVEEB_Viljandi_A.Holvandus

  1. Maakonna veekogude seisund, seda mõjutavad tegurid

Milvi Aun – Keskkonnaameti keskkonnaosakonna vee peaspetsialist 

  1. Küsimused-vastused, arutelu.

Infopäeval osalevad küsimuste-vastuste ja arutelu voorus ka keskkonnaameti regiooni spetsialistid, keskkonnainspektsiooni peainspektor ja EPKK keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg.

Palume registreerida klikkides all pool oleval lingil:

Viljandis https://goo.gl/forms/7V21fp6DvhVHxMpk1.

Registreerida saab ka merry@kodu.ee või 736 6955.

Palume kindlasti registreerida – see on eelkõige vajalik kohvipausi ja lõuna planeerimiseks.

detsember 4, 2018

Schedule

Date: