Skip to content

Veeseadus

Veeseadus

Tartumaa põllumeeste liit korraldab 9. oktoobril 12.00-16.30 Hiiumaal Kärdlas Leigri väljak 5, tasuta infopäeva “Veeseaduse muudatustest”.

Päevakava

Timo Kangur – keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik

Ettekanne “Veeseadusest põllumehele” T. Kangur

Sõnniku liigid, sõnnikuhoidla ja sõnniku aunas hoidmise nõuded, sh sõnnikuhoidla mahutavuse arvutamine.
Väetamise nõuded ja piirangud, sh väetamine kaldega, kaitsmata põhjaveega ja nitraaditundlikel aladel, sõnnikuga antavad N ja P piirangud, vedelsõnniku laotusplaani nõude olemus.
Nõuded silo ladustamiskohtadele, sh silomahla kogumiskaevudele.
Põlluraamatu pidamise ja väetusplaani koostamise nõuded.
Veekaitsevöönd: piirangud, karjatamine veekaitsevööndis.

Melika Paljak – keskkonnaameti Lääne regiooni veespetsialist

Ettekanne “Veeinfosüsteem VEEVEEB” M. Paljak

Karjatamisteatiste esitamine veekaitsevöönis e-keskkonnas. Vedesõnnikuplaanide e-keskkonna lahenduse tutvustamine.
Küsimused-vastused, arutelu.

Ettekanne “Veemajanduskavad ja põllumajandus – kas on midagi ühist” M. Aun

Infopäeval osalevad küsimuste-vastuste ja arutelu voorus ka keskkonnaameti keskkonnaosakonna peaspetsialist Milvi Aun ja EPKK keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg.

Pakume ka lõunat.
Palume registreerida osalemine klikkides lingile  https://goo.gl/forms/99bxVNDU6oveoLj43

või saates meili merry@kodu.ee või 736 6955.
Lisainfo 508 7320.

oktoober 9, 2018

Schedule

Date:
Time: