Välisõhu valdkonna õigusaktidest tulenevad kohustused

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab algusega 10.00 tasuta infopäevad „Välisõhu valdkonna õigusaktidest tulenevad kohustused“:

Kava

9.30 -10.00 Hommikukohv ja pirukad
10.00-10.15 Sissejuhatus – põllumajanduse õhusaaste olemus ja lämmastikuseire (Eesti Keskkonnauuringute Keskus)
10.15-11.00 Atmosfääriõhu kaitse seadus (AÕKS) ja selle määrused (Keskkonnaministeerium)
11.00-12.00 Õhusaaste- ja keskkonnakomplekslubade taotlemine ja kaasnevad kohustused (Keskkonnaamet)
12.00-12.30 Küsimused ja arutelu
12.30-13.00 Lõuna
13.00-13.30 Keskkonnakomplekslubade objektide kontroll ja põllumajandussektoriga seotud kaebused (Keskkonnainspektsioon)
13.30-14.00 Aruandlus ja õhusaasteainete inventuur (Keskkonnaagentuur)
14.00-14.30 Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2020-2030 (Eesti Keskkonnauuringute Keskus/Keskkonnaministeerium)
14.30-15.00 Küsimused vastused

Ettekanded: 1. Atmosfaariohu 2. Keskkonnakaitseloa 3. Keskkonnakompleksload 4. Keskkonnajärelvalve 5. Aruandlus ja 6. Õhusaasteainete vähendamise 7.Ohusaasteainete_vah_pollumajanduses 8. Loomakasvatusest_parinevate

Registreerimine

Infopäeval osalemiseks palume registreeruda:

Tartus https://goo.gl/forms/8lfkApn6qAyrXsfG2

Registreerida saab ka merry@kodu.ee või 736 6955.

Registreerimine on eelkõige vaja lõuna ja kohvipauside planeerimiseks.

Teemakohased küsimused palun saata vähemalt kolm päeva enne infopäeva toimumist ttl@kodu.ee.

Kuna seadusandluses kavandatakse muudatusi, soovitame osaleda, et vältida võimalikke sanktsioone.

detsember 3, 2018

Schedule

Date: