Tava-, mahe- ja keskkonnasõbralik marjakasvatus, kultuurmustika kasvatus

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 10.00-14.00 infopäevad „Tava-, mahe- ja keskkonnasõbralik marjakasvatus, kultuurmustika kasvatus“

  1. detsembril Tartus, Jalaka 48

Lektor Margus Kopp käsitleb teemasid:

Nõuded eri viljelusviisidele, sh maa ettevalmistamine, väetamine, istutamine, umbrohutõrje ja taimekaitse

Kultuurmustikas – uued sordid, istandiku rajamine, tolmeldamisvõimalused, öökülma tõrje, uuemad suunad ja uuenduslikud võimalused öökülma tõrjeks, innovatsioon mustikakasvatuses

Mullaproovi tulemuste analüüs, mullaviljakuse tõstmine agrotehniliste võtetega

Hooldus ja saagikoristusmasinad sõstrakasvatuses

Toetused aiandusele

Infopäeval osalemiseks palume registreeruda:

Tartus https://goo.gl/forms/oZk0YOAm7Scs2Um72

Registreerida saab ka merry@kodu.ee või 736 6955.

detsember 4, 2018

Schedule

Date: