TASUTA ÜHISTEGEVUSE KOOLITUS: “ÜHISTEGEVUSE PRAKTILISED KOGEMUSED (TERAVILI)”

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0015.

KOOLITUS TOIMUB EESTIKEELSE TÕLKEGA.

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta koolituse teemal: “Ühistegevuse praktilised kogemused (teravili)”. Tegemist on pikaajalise programmiga ja selle raames toimub mitmeid infopäevi, täienduskoolitusi, õpiringe, konverentse ning ettevõtete külastusi nii Eestis kui ka välisriikides.

12.09.2019 täienduskoolitusest võib osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

Koolituse tulemusel suurenevad õppija teadmised ühistute juhtimisest. Eriti ootame osalema ühistute juhtkonda ja Nõukogu.

12.09.2019 koolituse ajakava:

  • 09:00 – 09:15 Registreerimine ja tervituskohvi
  • 09:15 – 11:30 Teraviljaühistute juhtimismudelite võrdlus I (Eesti, Prantsusmaa, Inglismaa, Soome)
  • 11:30 – 12:15 Lõunapaus
  • 12:15 – 14:30 Teraviljaühistute juhtimismudelite võrdlus II (Eesti, Prantsusmaa, Inglismaa, Soome)
  • 14:30 – 14:45 Tagasiside

Lektoriks on Csaba Mihaly Jansik, Soome Looduslike Ressursside Uurimisinstituudi vanemteadur.

Õppekavaga on võimalik tutvuda järgmisel lingil: õppekava

Eelregistreerimine toimub kuni 06.09.2019, osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli[A]emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, kuna ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

 

NB! Eelregistreerimine on tingimata vajalik!

Lisainformatsioon ja küsimused: liis.volli[A]emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).

Koolituse korraldamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Koostöös teeme paremini!

september 12, 2019

Schedule

Date: