TASUTA ÜHISTEGEVUSE INFOPÄEV: “ÜHISTU OMANIK ON ÜHISTU LIIGE”

Roosu Talu Vabaajakeskus, Sulbi küla, Võru vald, 66603 Võrumaa.

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta infopäeva teemal: “Ühistu omanik on ühistu liige”. Tegemist on pikaajalise programmiga ja selle raames toimub mitmeid infopäevi, täienduskoolitusi, õpiringe, konverentse ning ettevõtete külastusi nii Eestis kui ka välisriikides.

28.09.2019 infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise või põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja või isik, kellele on antud kutseseaduses sätestatud alusel ja korras konsulendi kutse või kes tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Ootame osalema ühistute liikmeid.

28.09.2019 infopäeva ajakava:

  • 10:45 – 11:00 Registreerimine
  • 11:00 – 12:30 Ühistu liikmeks olemise olemus
  • 12:30 – 13:00 Lõunapaus
  • 13:00 – 14:30 Ühistu liikme õigused, vastutus ja kohustused
  • 14:30 – 14:45 Tagasiside

Lektoriks on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Nõukogu esimees Olav Kreen.

Eelregistreerimine toimub kuni 23.09.2019, osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli[A]emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, kuna ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

NB! Eelregistreerimine on tingimata vajalik!

Lisainformatsioon ja küsimused: liis.volli[A]emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).

Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

Koostöös teeme paremini!

september 28, 2019

Schedule

Date: