TASUTA ÜHISTEGEVUSE INFOPÄEV: “ÜHISTU OMANIK ON ÜHISTU LIIGE”

Maamehe Golfi Talu, Tiri küla, Tiri- Jakobi talu, Võrumaa.

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta infopäeva teemal: “Ühistu omanik on ühistu liige”. Tegemist on pikaajalise programmiga ja selle raames toimub mitmeid infopäevi, täienduskoolitusi, õpiringe, konverentse ning ettevõtete külastusi nii Eestis kui ka välisriikides.

07.10.2019 infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise või põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja või isik, kellele on antud kutseseaduses sätestatud alusel ja korras konsulendi kutse või kes tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Ootame osalema kõiki ühistegevuse huvilisi.

07.10.2019 infopäeva ajakava:

10:45 – 11:00 Registreerimine
11:00 – 12:30 Ühistu liikmeks olemise olemus
12:30 – 13:00 Kohvipaus
13:00 – 14:30 Ühistu liikme õigused, vastutus ja kohustused
14:30 – 14:45 Tagasiside

Lektoriks on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Nõukogu esimees Olav Kreen.

oktoober 7, 2019

Schedule

Date: