Tasuta ühistegevuse infopäev: “Kuidas lahendada konflikte?”

Hellamaa Külakeskus, Hellamaa küla, Muhu vald.

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta infopäeva teemal: “Kuidas lahendada konflikte?”. Tegemist on pikaajalise programmiga ja selle raames toimub mitmeid infopäevi, täienduskoolitusi, õpiringe, konverentse ning ettevõtete külastusi nii Eestis kui ka välisriikides.

07.02.2019 infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise või põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegelev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja või isik, kellele on antud kutseseaduses sätestatud alusel ja korras konsulendi kutse või kes tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Ootame osalema ühistute liikmeid.

07.02.2019 infopäeva ajakava:

10:45 – 11:00 Registreerimine
11:00 – 12:30 Usalduse loomine ja konfliktide ennetamine ühistus
12:30 – 13:00 Kohvipaus
13:00 – 14:30 Töövormid konfliktsete teemade arutamiseks
14:30 – 14:45 Tagasiside

Lektoriks on HAL Koolitus OÜ koolitaja Ene Seidla.

Eelregistreerimine toimub kuni 04.02.2019, osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli[A]emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

veebruar 7, 2019

Schedule

Date: