Tasuta ettevõtete külastuse päev: “Toormele lisandväärtuse andmine”

Eesti Maaülikooli Spordihoone parkla, Fr.R.Kreutzwaldi 3, Tartu 51014.

AS Metsaküla Piim (Harjumaa, Harku vald, Kumna küla, Kumna tee 10) ja OÜ Kaiu LT (Karitsa küla).

Soovijaid võtab buss peale 08:30 Eesti Maaülikooli Spordihoone parklast, Fr.R.Kreutzwaldi 3, Tartu 51014.

Eesti Maaülikool korraldab “Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas” raames tasuta ettevõtete külastuse teemal: “Toormele lisandväärtuse andmine“. Külastatakse aasta põllumehi 2017 ja 2018. Antud programmi raames toimub mitmeid infopäevi, täienduskoolitusi, õpiringe, konverentse ning ettevõtete külastusi nii Eestis kui ka välisriikides.

15.01.2019 külastatakse AS Metsaküla Piim ja Kaiu LT OÜ-d.

Ootame osalema toimivate ja alustavate põllumajandusühistute juhtkonda ja liikmeid.

Jagatakse praktilist teadmist koostöö arendamiseks ja toormele lisandväärtuse andmiseks.

Soovijaid võtab buss peale 08:30 Eesti Maaülikooli Spordihoone parklast. Päeva orienteeruv lõpp on 18:30.

Eelregistreerimine toimub kuni 10.01.2019, osalejate arv on piiratud. Lisainfo saamiseks ja eelregistreerimiseks palume saata e-mail programmi assistendile: liis.volli[A]emu.ee. Eelregistreerimiseks palume osalejatel saata järgnev informatsioon: ettevõtlusvorm ja nimi; ettevõtlusvaldkond; reg. number; osaleja nimi; osaleja ametikoht; osaleja isikukood; osaleja telefoninumber.

Registreerimisel esitatud isikuandmed edastatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile, kuna ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi tegevusi toetatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

NB! Eelregistreerimine on tingimata vajalik!

Lisainformatsioon ja küsimused: liis.volli@emu.ee või tel: +372 51 92 9840 (programmi assistent Liis Võlli).

Ettevõtete külastust toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

 

Koostöös teeme paremini!

yhistegevus.emu.ee

facebook.com/yhistegevus

instagram.com/yhistegevus

jaanuar 15, 2019

Schedule

Date: