Taimekaitsevahendite professionaalse kasutaja täiendkoolitus

Päevakava

9.00-11.20 Integreeritud taimekaiste + turule lubatud taimekaitsevahendid, nende liigitamine  + praktika

11.20 -11.30  KOHVIPAUS

11.30-13.00 Etiketi lugemine + taimekahjustajad, nende tõrje + illegaalsed taimekaitsevahendid

13.00 -13.45  LÕUNASÖÖK

13.45-15.25 Ohutusnõuded taimekaitsevahendite kasutamisel, taimekaitse-vahendi tühja pakendi, pesuvee, pritsimislahuse ja taimekaitsevahendi jääkide käitlemine + praktika: pritsi kontroll ja ettevalmistamine tööks, kulunormide arvutamine

15.25-15.40  KOHVIPAUS

15.40-19.10 Seadusandlus, isikukaitsevahendid + esmaabi + pritsi tüübid ja nende käitlemine, EKSAM.

Lektor: Kaja Marrandi

Registreerimine koolitustelehttp://jkhk.ee/pages/taeienduskoolitused/tasuta-pria-kursused.php

Ruth Türk
JKHK koolitusjuht
ruth.turk@jkhk.ee
5329 2188

veebruar 5, 2019

Schedule

Date: