Taimekaitse aluskoolitus professionaalsele kasutajale

Päevakava

 

I PÄEV 

9.45-10.00 Koolituse alustamine, dokumentide täitmine
10.00-11.30 Taimekaitseseadme tüübid; ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel
11.30-11.45  KOHVIPAUS
11.45-13.15 Ohutusnõuded taimekaitseseadme kasutamisel;  taimekaitseseadme ettevalmistamine tööks; taimekaitseseadme tehniline kontroll (PRAKTILINE töö koolikeskkonnas)
13.15-14.00 LÕUNA
14.00-15.30
  Sissejuhatus. Integreeritud taimekaitse põhimõtted; turule lubatud taimekaitsevahendite liigitus
15.30-15.45 KOHVIPAUS
15.45-18.00
  Piraattaimekaitsevahendid;  tööohutus

II PÄEV 

9.00-10.30  Tööohutus; ohutusnõuded taimekaitsevahendite  kasutamisel
10.30-10.45 KOHVIPAUS
10.45-13.15
 Kultuurtaimede kahjustajad, umbrohud, nende tõrjevõimalused
12.15-13.00 LÕUNA
13.00- 14.30
 Taimekaitsevahendi pakendi märgistuse ja ohutuskaardi lugemine;  taimekaitsevahendi   pakendi käitlemine (PRAKTILINE töö koolikeskkonnas)
14.30-14.45 KOHVIPAUS
14.45-17.15
 Taimekaitsevahendi pakendi käitlemine; seadusandlus, isikukaitsevahendid, (PRAKTILINE töö koolikeskkonnas)

III PÄEV 

9.00-10.30 Ülevaade turule lubatud taimekaitsevahenditest, nende liigitamine (PRAKTILINE töö koolikeskkonnas)
10.30-10.45  KOHVIPAUS
10.45-12.15
 Taimekaitsevahendi töölahuse valmistamine, kulunormi arvutamine (PRAKTILINE töö koolikeskkonnas)
12.15-13.00 LÕUNA
13.00-16.00 EKSAM – PMA piirkonna inspektor ja Kaja Marrandi

Lektorid: Kaja Marrandi ja Marek Kõbu

Registreerimine koolitustelehttp://jkhk.ee/pages/taeienduskoolitused/tasuta-pria-kursused.php

veebruar 6, 2019

Schedule

Date: