Täienduskoolitus “Põllumajandusloomade heaolu – seakasvatus”

Koolitus toimub 30. august 2019.a. Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis

Infopäev toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

Ajakava

 • 9.00 – 9.15      Kogunemine, registreerimine
 • 9.15 – 10.45    Sigade tervishoidu ja heaolu tagavatest aspektidest söötmise valdkonnas sh bioohutus. R. Leming
 • 10.45 – 11.00  Paus
 • 11.00 – 12.30  Loeng jätkub
 • 12.30 – 13:15  Lõuna
 • 13.15 – 14.45  Loeng jätkub
 • 14.45 – 15.00  Paus
 • 15.00 – 16.30 Praktiline õpe. Söötmise korraldamine erinevates tootmisetappides tagades sigade tervishoid ja heaolu. G. Külm
 • 16.30 – 17.00 Arutelud, koolituse lõpetamine.

Lektorid:

 • Ragnar Leming  dotsent, dr (pm) Eesti Maaülikool
 • Getlin Külm farmijuhataja/tootmisjuht Kupna Mõis OÜ

Koolitusel osalenu on saanud ülevaate sigade tervishoidu ja heaolu tagavatest aspektidest söötmise valdkonnas sh bioohutus, toitained ja toitainete (sh aminohapete) tarve sigade söötmisel. Sigade söödad (sh kohalikud proteiinsöödad), lisamismäärad ja toiteväärtust pärssivad ühendid.

Sihtgrupp:

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

Koolitusel vajalik eelregistreerimine kuni 26.august. Link https://docs.google.com/forms/d/1WLV8UoZtx3wHVmbyKqIDkKxSkdRN2DFHlo6luGGTA0g/

Informatsioon koolituse kohta 513 6242 marika.oeselg@gmail.com

august 30, 2019

Schedule

Date: