Täiendkoolitus – „Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile“ IV moodul: Võõrkapitali kaasamine

Täienduskoolitusprogrammi läbinud õppija teab:

  • kuidas määratleda võimalikke rahastajaid sh riskikapital, era- ja strateegilised investorid, pangad jne;
  • kuidas toimub kapitali kaasamiseks vajalike dokumentide, müügimaterjalide, äriplaanide ja finantsmudelite koostamine ja ettevõtete väärtuse hindamine;
  • kuidas toimub oma- ja võõrkapitali kaasamine sh. käibekapital, riskikapital, võlakirjad, stardikapital, jne ning tehingute struktureerimine ja lõpuni viimine.

9.00 – 9.15 – Tervituskohv
9.15 -10.45 –    Õppetöö – Ettevõtte finantseerimine (põllumajandusettevõtte vajaduspõhised oma-
ja võõr­finant­seerimise põhivormid ning nende eripärad) – (grupitöö 30+30 minutit)
10.45 – 10.55 – Kohvipaus
10.55 – 12.25 – Õppetöö – Põllumajandusettevõtte kapitali kaasamiseks vajalike finantsmudelite koostamine –
(grupitöö 120 minutit)
12.25 – 13.00 – Lõuna
13.00 – 14.30 – Õppetöö – Käibekapitali juhtimise eesmärk ja vahendid põllumajandusettevõttes –
(grupitöö 20 minutit)
14.30 – 14.45 – Kohvipaus
14.45 – 16.15 – Õppetöö – Riskikapitali kaasamisest tulenev lisandväärtus ettevõttele – (grupitöö 30 minutit)

Päeva kokkuvõte ja teadmiste kontroll – (test 20 minutit)
Koolituse viib läbi Maire Nurmet, Dr (econ), Eesti Maaülikoolist

jaanuar 18, 2019

Schedule

Date: