Täiendkoolitus Lihatoodete väiketöötlemine

Toimub 13.-14.12.2018 Tartus, Fr. R. Kreutzwaldi 56/5 (Toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia labor)

Lektorid Marek Tepper, Riina Soidla ja Kristi Kerner.

Koolituse teemad on:
Liha kui tooraine ja seda mõjutavad tegurid;
Lihatoodete klassifikatsioon sh tootearenduse põhimõtted;
Nõuded väiketootjatele liha käitlemisel, sh tapahügieen;
Lihatoodete valmistamise tehnoloogilised protsessid;
Värske liha käitlemine (seadmed, lihavalmistised, lihalõikus, pakendamine jne);
Lihalõikus. Liha hinna kalkulatsioon ja hinda mõjutavad tegurid, lihavalmistised;
Lihatoodete retsept ja selle koostamise alused;
Vorstide ja sinkide ning lihavalmististe praktilised tööd;
Lihatoodete sensoorne analüüs

Grupi suurus 10 inimest. Registreerumine koolitusele https://goo.gl/forms/jw2sxjmYnAWpwmcn1

Koolitus toimub Lihatoodete väiketöötlemise õppekava alusel.

Sihtgrupp: Koolitustest võivad osa võtta vaid juriidiliste isikute esindajad (FIE, ettevõtte aktsionär, osanik, liige, juhtorgani liige või töötaja).

Täiendkoolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames ja on sihtgrupile tasuta.

Lisainfo:

Angelika Nöps
Angelika.nops[at]pikk.ee
tel. 5308 9961

detsember 13, 2018

Schedule

Date: