SÖÖDA KEEMILINE JA BIOLOOGILINE OHUTUS NING KVALITEET

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Maaeluministeeriumi tellimusel 2 infopäeva teemal SÖÖDA KEEMILINE JA BIOLOOGILINE OHUTUS NING KVALITEET

Infopäevad toimuvad
25. oktoobril Türi Kultuurikeskuse II korruse klaassaalis (Hariduse 1, Türi, Järva maakond) ja
31. oktoobril Märjal, ETKÜ saalis (Aretuse 2, Märja, Tartu maakond)

PÄEVAKAVA:

10:30 – 11:00 – Kogunemine, pakume tervituskohvi
11:00 – 11:45 – Mais  silokultuurina (sordi valik, külvi aeg, koristamine ja maisisilo keemiline koostis, fermentatsioon, aeroobne stabiilsus) – Andres Olt , EMÜ
11:45 – 12:30 – Soovimatute  ainete piirmäärad söödas  tulenevalt Euroopa Liidu seadusandlusest – Maili Põldpere, lektor VTA
12:30 – 13:00 – Kohvipaus
13:00 – 13:30 – Taimekaitsevahendite  kasutuse head tavad sööda tootmises, sealhulgas mahetootmises – Tiiu Annuk, Scandagra Eesti AS
13:45 – 14:30 – Mükotoksiinid  Eesti söötades (2015 – 2018 monitooringu tulemused) – Pilleriin Puskar, Alltech Eesti OÜ
14:30 – 14:45 – Küsimused/vastused/päeva kokkuvõte

Infopäev on sihtrühmale TASUTA.

REGISTREERIGE osalemissoov varakult SIIN või  www.pikk.ee (vt sündmuste kalender) või EPKK kodulehel www.epkk.ee

Eelregistreerimine on oluline vajalike dokumentide vormistamiseks ning toitlustuse tellimiseks ning lõpeb vastavalt 22. või 26. oktoobril.

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames.

Rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK juhiabi Maire Vimb – 600 9349, 50 86 664 või info@epkk.ee

oktoober 25, 2018

Schedule

Date: