Sõnnikumajanduse teemaline seminar

Eesti Maaülikool ja Eesti Taimekasvatuse Instituut osalevad projektis „Manure Standards“, mille eesmärk on välja töötada rahvusvaheliselt ühtsed juhised sõnniku koguste ja omaduste määramiseks nii põllumajandusettevõtetes kui ka kasutamiseks seadusandluses. Seeläbi muudetakse loomasõnniku kasutamine Läänemere piirkonnas tõhusamaks, kuna uute sõnnikustandardite rakendamine parandab toiteainete taaskasutust ning vähendab toiteainete kandumist Läänemerre.

Ootame teid osalema Manure Standards projekti lõpuseminarile ja temaatilisele arutelule 3.detsembril 2019.a. algusega kell 11.00 Maaeluministeeriumi suures saalis (Lai tn 39 /Lai tn 41, Tallinn).

10.30-11.00 Saabumine ja tervituskohv
11.00 Sissejuhatus päeva (projekti tutvustus). Allan Kaasik, EMÜ
11.20 Sõnniku koostise ja koguse arvutusvahend ja võrdlus praeguste metoodikate ja andmetega. Allan Kaasik, EMÜ
11.50 Sõnniku proovivõtu ja -analüüsi juhendid – kasu asutustele. tbc, ETKI
12.20 Sõnnikumajanduse standardite muutuse majanduslik mõju. Kalvi Tamm, ETKI
12.50 Sõnnikumajanduse keskkonnamõjud. Alar Astover, EMÜ
13.20-14.00 Diskussioon – Soovitused otsustajatele ja ametnikele.

Oma osalemisest palun teada anda 28. novembriks 2019 siin http://tek.emu.ee/sonnik , et teaksime koogitükkide arvu arvestada.

Lisaküsimuste puhul pöörduge Allan Kaasiku (allan.kaasik@emu.ee) või Kalvi Tamme (kalvi.tamm@etki.ee) poole.

detsember 3, 2019

Schedule

Date: