Püügivahendi parendamise toetus (meede 1.15)

e-postiga aadressil info@pria.ee või posti teel PRIA keskuse aadressil

Toetuse määramine – 30 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates

Toetuse maksmine – 10 tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

oktoober 1, 2018

Schedule

Date: