PRIA otsustab otsetoetuste ja pindala üleminekutoetuste ühikumäära

PRIA teeb otsetoetuste taotluste (ÜPT, ROH, NPT, PKV, VPT,  PTK) ja pindala üleminekutoetuste (PTO, SEL) rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse

detsember 1, 2018

Schedule

Date: