Põllumajandustootja asendamise toetus

e-PRIAs

Toetuse määramine – 100 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates

Toetuse maksmine – 45 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase maksetaotluse saamisest

oktoober 1, 2018

Schedule

Date: