Põllumajandusmaa elurikkuse teemapäev.

21. jaanuaril 2020 algusega 09.30 toimub Maaeluministeeriumi suures saalis Põllumajandusmaa elurikkuse teemapäev.

Keskkonnahoiu ja kliimaeesmärkide roll on uue ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava koostamisel ja sekkumiste väljatöötamisel suure osakaaluga, mille all tuleb eraldi panustada elurikkuse kaitsesse, edendada ökosüsteemi teenuseid ning säilitada elupaiku ja maastikke. Seda kõike on juba arvesse võetud Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 raames, aga uue perioodi täpsemad sekkumised on strateegiakavas alles välja töötamisel.

Põllumajandusmaa elurikkuse teemapäevaga soovimegi saada ülevaadet, mis seisus on meie põllumajandusmaa elurikkus ja mida saame teha, et seda hoida ning kujundada sobivaid sekkumisi tulevikuks.

Teemapäevale saab registreeruda kuni 20. jaanuarini 2020 Maaeluministeeriumi kodulehel SIIN.

jaanuar 21, 2020

Schedule

Date: