Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus

Toimumisaeg 01.02.2019
Maht 8 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Tartu linn
Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 56/1
auditoorium A305 III korrusel (saab tulla trepist või liftiga)
Ajakava 10:00 – 11.30 õppetöö
11:30 – 11:45 kohvipaus
11:45 – 13:15 õppetöö
13:15 – 13:45 lõuna
13:45 – 15:15 õppetöö
15:15 – 15:20 paus
15:20 – 16.50 õppetöö10:00 – 11.30 õppetöö (10.00 – 10.15 Loomade vedamise üldtingimused; 10.15 – 10.30 vajalikud korraldused teekonna lühendamiseks ja teekonna vältel loomade vajaduste rahuldamiseks; 10.30- 10.50 loomade veovalmidus koos pildimaterjaliga; 10.50 – 11.30 veovahendite konstruktsioon, ehitus, korrashoid ja käitus koos kursuse tarvis loodava videoga erinevate veovahendite sobivuse tutvustusega)

11:45 – 13:15 õppetöö (11.45 – 12.30 peale- ja mahalaadimisseadeldised ning nende kasutamine; 12.30 – 12.45 nõuded ja soovitused loomi hooldavale personalile; 12.45 – 12.55 loomade heaolu tagamine ja kontrollimine veo kestel; 12.55 – 13.15 loomadele piisava põrandapinna ja ruumi kõrguse nõuded, arvestades loomade suurust ja kavandatavat teekonda)

13:45 – 15:15 õppetöö (13.45 – 14.15 loomade liigist sõltuvalt sobivate ajavahemikega piisava kvaliteediga ja piisavas koguses loomade jootmise ja söötmise nõuded ning puhkuse võimaldamine; 14.15 – 14.40 veodokumendid ja nende täitmine 14.40 – 15.15 loomade füsioloogia ja eelkõige joogi- ja söödavajadus, loomade käitumine ja stressi mõiste)
15.20 – 16.50 õppetöö (15.20 – 15.40 loomade käsitsemise praktilised aspektid; 15.40 – 16.00 juhtimisviisi mõju veetavate loomade heaolule ja liha kvaliteedile; 16.00 – 16.20 loomadele esmaabi osutamine; 16.20 – 16.30 loomi käsitseva personali ohutus; 16.30 – 16.50 kirjalik eksam

Õppekava kinnitamise teade 03.05.2018 nr 4.2-6/2458-1
Koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.

Registreerumise tähtaeg 28.01.2019
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8764&id_ay_toimumine=12864&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

veebruar 1, 2019

Schedule

Date: