Metsandustoetuste üleriigiline infopäev

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab koostöös Maaeluministeeriumi, Eesti Erametsaliidu ja SA Erametsakeskusega

28. novembril Pärnu hotelli STRAND konverentsikeskuses  metsandustoetuste üleriigilise infopäeva.

Infopäev on suunatud erametsaomanikele ja metsaühistute eestvedajatele/tugiisikutele, metsanduse konsulentidele ning asjaomastele ametnikele ja töötajatele.

P Ä E V A K A V A

10.30 – 11.00  TERVITUSKOHV
11.00 – 11.10  Sissejuhatus  – Jaanus Aun, SA Erametsakeskus juhatuse liige, infopäeva moderaator
11.10 – 11.30  Metsanduse toetamise arengud Eesti maaelu arengukava 2014–2020 kaudu – Kristine Hindriks, Maaeluministeeriumi Maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist
11.30 – 12.30  Metsameetme ja Natura 2000 toetuse rakendumise tulemused;
metsanduse toetamine riigi vahenditega (siseriiklikud toetused) – Triin Karin, SA Erametsakeskus toetuste üksuse arendusnõunik;
12.30 – 13. 00 Ülevaade metsaühistu uuringust – Indrek Jakobson, SA Erametsakeskus
13.00 – 14.00  LÕUNA
14.00 – 14.45  Metsandus perioodi 2021-2027 ühise põllumajanduspoliitika meetmete ettevalmistamisel – Marko Gorban, Maaeluministeeriumi Põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler;
14.45 – 15.30  Metsanduse arengukava 2030 – Keskkonnaministeerium esindaja täpsustamisel
15.30 – 15.50  Kas ja kuidas saame üraskikahjustusi ennetada? – Esineja täpsustamisel
15.50 – 16.00 Lõppsõna – Jaanus Aun, SA Erametsakeskus juhatuse liige

Palume osalemine kindlasti REGISTREERIDA.

Eelregistreerimine jääb avatuks kuni 22. novembrini.

NB! Eelregistreerimine on vajalik ja oluline lisapaberite vormistamiseks ning toitlustuse tellimiseks.

Lisainfo info@epkk.ee , tel 600 9349 (juhiabi Maire Vimb).

november 28, 2019

Schedule

Date: