Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus

Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus korraldab välislektoriga infopäeva teemal Mahepõllumajanduslik lihaveisekasvatus.

Infopäev toimub 3. detsembril 2019 k 11.00-16.00 Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses (Penijõe, Pärnumaa).

Kava

11:00    Mahelihaveisekasvatus Soomes (k.a toetused).
Bosgårdi talu (https://bosgard.com/) kogemused mahelihaveisekasvatuses, liha otsemüük tarbijale, tootmise sidumine turismiga. Arutelu. Irina Herzon (Bosgårdi talu; Helsinki Ülikool)
13:00    Kerge lõuna
13:30    Maheloomakasvatuse mõju liigirikkusele. Pool-looduslike koosluste majandamine. Arutelu. Irina Herzon
15:00    Portsjonkarjatamiseks sobivate rohumaade rajamine. MTÜ Liivimaa Lihaveis innovatsiooniklastri tegevuste raames tehtud portsjonkarjatamise katsed. Arutelu. Airi Külvet (MTÜ Liivimaa Lihaveis; Puutsa talu)
16:00    Lõpp

Osalemiseks on vajalik eelregistreerumine hiljemalt 22. novembriks lingil https://forms.gle/irDMJGXRoZZF9S419 (eelistatult) või e-maili maheteave@gmail.com teelKohtade arv on piiratud, registreerumine lõpetatakse kohtade täitumisel.

Infopäev läheb arvesse mahepõllumajandusliku tootmise toetuse saamise kohustusliku koolitusena (6 tundi).

detsember 3, 2019

Schedule

Date: