Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus (meede 6.4)

eeltäitmine 03.09.-09.09.  (e-PRIA)

taotluse esitamine 10.09.-17.09.  (e-PRIA)

Toetuse määramine – 100 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

Toetuse maksmine – kolme kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest.

 

september 3, 2018

Schedule

Date: