Lambakasvatajate külastus välisriigis (Belgia, Holland, Saksamaa)

Loomakasvatuse PIPI raames toimuv lambakasvatajate õppereis on kavandatud 23.-30.09.2019 (8 päeva)

Õppereis: Lammaste teekond Eestist Hollandisse

Täpsem info katrin@lammas.ee

Välisriigi ettevõtete külastus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II“ raames, rahastamisallikas: riigieelarve, Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

september 23, 2019

Schedule

Date: