Koolitus Veiste sõratervise kool

Veiste sõratervise kool

Koolitus on viiepäevane, toimumiskuupäevad on 18.-22. märts 2018 (E,T,K,N,R)
Maht                  40 akadeemilist tundi (28 tundi auditoorset, 12 tundi praktikat)
Toimumiskoht  Eerika farm (Aretuse 6, Märja, 61406 Tartu maakond)

Ajakava kõikidel koolituspäevadel
9:00 – 11:00 õppetöö
11:00 – 11:30 lõuna
11:30 – 13:15 õppetöö
13:15 – 13:30 kohvipaus
13:30 – 15:00 õppetöö
15:00 – 15:15 jalasirutamise paus
15:15 – 16:00 õppetöö

Õppekeel eesti keel

Õppejõud
Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli peaspetsialist Kalmer Kalmus ja loomaarst Hertta Maikki Elise Pirkkalainen ning
Vahur Mahla, praktik Pacavs OÜ-st

Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Sihtrühm
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Õpiväljundid: kursuse lõpetanu
– oskab hinnata karja sõratervise olukorda;
– oskab analüüsida karjas esinevaid sõrahaigusi;
– omab ülevaadet ja esmaseid oskusi veiste hooldusvärkimisest ja oskab koostada värkimise ajakava;
– teab sõrahaiguste raviskeeme, omab ülevaadet ja esmaseid oskusi veiste ravivärkimisest;
– omab ülevaadet sõrahaiguste riskiteguritest ja oskab neid seostada erinevate sõrahaigustega;
– oskab koostada sõratervishoiualast tegevuskava.

Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine õppetöös kõigil viiel koolituspäeval,
positiivselt sooritatud kodune ülesanne ja teostatud praktiline värkimine.

 

Registreerumine on võimalik lingi alt:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8722&id_ay_toimumine=12624&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee

märts 18, 2019

Schedule

Date: