Skip to content

Koolitus Põllumajandusloomade heaolu – piimaveised

Koolitus Põllumajandusloomade heaolu – piimaveised

Maht 6 akadeemilist tundiÕppekava kinnitamise teade 27.09.2018 nr 4.2-6/2458-5
Ajakava ja toimumiskoht 10:00 – 10:15 hommikukohv ja registreerimine
10:15 – 11:45 õppetöö
11:45 – 12:15 kohvipaus
12:15 – 13:45 õppetöö
13:45 – 14:00 paus
14:00 – 15:30 õppetööTartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 305 (III korrus)
Autoga saabujad saavad vabade kohtade olemasolul parkida tehnikamaja või spordihoone parklasse.
Palume jälgida liiklust korraldavaid märke.
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Terje Elias,  PhD, DVM Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent
Hinnainfo Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Eesmärk Tõsta loomakasvatussektoris tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemal põllumajandusloomade heaolu, rõhuasetus piimaveistel.
Õpingute alustamise tingimused Kuulumine sihtrühma.
Õpiväljundid – Farmist tapamajani piimaveistega kohalduv seadusandlus;
– Piimaveiste pidamise nõuded farmis;
– Ülevaade piimaveiste anatoomiast, füsioloogiast;
– Transpordisobivus;
– Piimaveiste ajamine veokisse;
– Piimaveiste heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.
Sisu Koolituse rõhuasteus on piimaveistel.
– Farmist tapamajani piimaveistega kohalduv seadusandlus;
– Piimaveiste pidamise nõuded farmis;
– Ülevaade piimaveiste anatoomiast, füsioloogiast;
– Transpordisobivus;
– Piimaveiste ajamine veokisse;
– Piimaveiste heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas.
Nõuded lõpetamiseks Aktiivne osalemine õppetöös ja testi positiivne sooritamine.
Hindamismeetodid Test
Hindamiskriteeriumid 51 % testi vastustest peavad olema õiged.
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10
NB! Osalemissoovi korral on kindlasti vajalik eelnevalt registreeruda:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9482&id_ay_toimumine=12327&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Koolituse korraldaja
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

 

november 16, 2018

Schedule

Date: