Koolitus Karjaterviseprogrammide rakendamine

Toimumisaeg 21.02.2019
Maht 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Lääne-Viru maakond (konkreetne toimumiskoht täpsustamisel)
Toimumise ajakava ja lisainfo 10:00 – 11:30 õppetöö
11:30 – 11:45 kohvipaus
11:45 – 13:15 õppetöö
13:15 – 14:00 kohvipaus
14:00 – 15:30 õppetöö
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Piret KalmusDVM, PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent

 

Kerli Mõtus

DVM, PhD, EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent

Hinnainfo Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale Jah
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Sisu Ravikulude vähendamine läbi karjatervise programmide
Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs
Vasikate enamlevinud haiguste avastamine ning ravivõtted
Udarapõletike avastamine ning ravivõtted
Kinnisperioodiaegne udarapõletike tõrje
Registreerumise tähtaeg 15.02.2019
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8802&id_ay_toimumine=12867&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

veebruar 21, 2019

Schedule

Date: