Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse tutvustus

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab 10.00-15.00 tasuta infopäevad Keskkonnasõbraliku aianduse toetuse tutvustamiseks:

  1. novembril Tartumaa Põllumeeste Liidus Jalaka 48, registreerimine: https://forms.gle/YbdFpMQXQf4pCgsM8.

14. novembril Võrumaal Navi seltsimajas, registreerimine: https://forms.gle/5i1nrDTShukiQnMQ8

15. novembril Pärnus Nooruse Majas Roheline 1, registreerimine: https://forms.gle/bSvHjTzQLDGVd2P37

Palume kindlasti registreerida, et saaksime tellida kohvipausi ja lõunasöögi.

Lektoriteks on EMÜ Aianduse õppetooli lektor ja aianduse konsulent Priit Põldma ning aianduse konsulent Margus Kopp.

Toetust antakse keskkonnasõbraliku majandamise kohustusega liitunud kasvatajale, kes kasvatab toetusaluseid taimi vähemalt 0,3 ha: köögiviljad, ravimtaimed ja maitsetaimed (344 EUR/ha), maasikad (248 EUR/ha), puuviljad ja marjad (160 EUR/ha). KSA toetuse määrus: https://www.riigiteataja.ee/akt/102052015003?leiaKehtiv.

Teemad

  • Ülevaade toetuse taotlemise nõuetest.
  • Bioloogilist mitmekesisust toetavad elemendid, nende valmistamine ja paigaldamine.
  • Taimehaigused ja -kahjurid, nende seire ja tõrje; keskkonnasõbralikud võtted köögivilja- ning marjakasvatuses.
  • Kasvuaasta 2019: olulisemad kahjustajad köögivilja- ja marjakultuuridel ning nende tõrje võimalused.

Selle aasta keeruline kasvuperiood mõjutas paljude aiakultuuride kasvu ning saagikust. Paljudel tootjatel oli probleeme umbrohu ja kahjurite tõrje efektiivsusega. Seetõttu räägitakse pikemalt umbrohu- ja kahjuritõrje alternatiivsetest võimalustest.

Lisainfo 508 7320

november 11, 2019

Schedule

Date: