Kastmissüsteemid ja –seadmed köögiviljakasvatuses

Eesti Maaülikool korraldab 12. detsembril Tartus keskkonnasõbraliku köögiviljakasvatuse infopäeva, kus tutvustatakse köögiviljade kasvatamisel kasutatavaid kastmissüsteeme. Infopäeval tutvustakse aiakultuuride kastmissüsteemide valiku põhimõtteid sõltuvalt kasvatatavast taimeliigist ning kasvukoha eripäradest ning selgitakse erinevate kastmissüsteemide eeliseid ja puuduseid. Samuti tutvustakse erinevate kastmissüsteemide koostiselemente ning võimalikke lisaseadmeid.

Lektoriks on Anssi Väättänen (Avagro OY, Soome), kellel on pikaajaline kogemus kastmissüsteemide projekteerimisel ja paigaldamisel Soomes. Infopäev on inglise keeles tõlkega eesti keelde.

Aeg: 12. detsember 2018, kell 11:00 -15:00
Asukoht: Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 5 ruum D-073 (Mullamuuseum), Tartu

Päevakava

10.45 Kogunemine
11.00 – 12.30 Kastmissüsteemi valiku põhimõtted sõltuvalt kasvatatavast kultuurist ja kasvukohast.
Kastmissüsteemide liigitus
12.30 – 13.00 Energiapaus
13.00 – 13.30 Kastmissüsteemi osad
13.30 – 14.30 Tilkkastmis- ja vihmutussüsteemide projekteerimine ja rajamine
14.30 – 15.00 Arutelu, kohapeal tekkivad küsimused.

Infopäeval osalemine on tasuta. Osalemiseks on kindlasti vajalik registreerimine hiljemalt 9. detsembriks siin:  https://goo.gl/MRXgpx
Kohtade arv on piiratud, registreerumine lõpetatakse kohtade täitumisel.
Lisainfo: Priit Põldma, Eesti Maaülikool
e-post: priit.poldma@emu.ee

Infopäev toimub “Teadmussiirde pikaajaline programm aianduse tegevusvaldkonnas ” raames, toetab Euroopa Liit.

detsember 12, 2018

Schedule

Date: