Kalapüügi- või vesiviljelustoodete tootja või töötleja praktikatoetus

e-PRIAs

Toetuse maksmine – 10 tööpäeva jooksul alates toetuse määramise otsustamisest.

oktoober 1, 2018

Schedule

Date: